Sportsubsidie.nl

Nieuw whitepaper europese subsidies voor sport en bewegen

Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht in welke subsidies er zijn. Namens Kenniscentrum Sport & Bewegen was Ben Moonen de auteur (met bijdragen van Danielle de Boer en Jacqueline Kronenburg) van de nieuwe en volledig geactualiseerde Whitepaper Europese financiering van sport en bewegen.

Nederland heeft het afgelopen jaar maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de Europese subsidies voor de sport. Het Erasmus+ subsidieprogramma dat naast onderwijs, opleiding en jongeren zich ook richt op sport kent slechts 5 Nederlandse sport-toekenningen. Dit is 4 procent van het totale aantal Erasmus+ sportaanvragen in Brussel. Dat is zonde, vinden het Kenniscentrum Sport & Bewegen en Sportsubsidie.nl, want niet alleen het Erasmus+ programma biedt mogelijkheden voor de sport.

De whitepaper geeft Nederlandse sportorganisaties, universiteiten, kennisinstellingen en sportinnovatie-bedrijven inzicht in talloze EU-subsidies. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft in deze derde editie alle nieuwe en bestaande Europese subsidies inzichtelijk gemaakt. Zo liggen er ook kansen voor projectaanvragen vanuit de sportsector bij bijvoorbeeld Horizon Europe, nieuwe programma’s zoals de Green Deal en New Bauhaus, maar ook de Europese structuur- en investeringsfondsen. De Whitepaper is tot stand gekomen met medewerking van Sportsubsidie.nl.

Gratis download
Op de website van het Kenniscentrum vind je meer informatie en is de whitepaper ook gratis te downloaden. Klik HIER.

Erasmus+ 2022 in aantocht
Naar verwachting wordt in november een nieuwe call gepubliceerd. Nederlandse sportorganisaties die een aanvraag willen doen, kunnen gebruik maken van de expertise en ondersteuning van Sportsubsidie.nl. Interesse? Neem dan snel contact op want hoe eerder de voorbereidingen starten, hoe groter de kans op succes. 

Partnership Sportsubsidie.nl en Kenniscentrum Sport & Bewegen
Kenniscentrum Sport & Bewegen en Sportsubsidie.nl willen de kloof tussen Europa en de Nederlandse sector sport en bewegen verkleinen. Onder andere door middel van de net gepubliceerde Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2021. Directeur Bert van Oostveen: “Daarom investeren we in drukbezochte inspiratiebijeenkomsten over Erasmus+, de organisatie van een stakeholders-reis naar Brussel en kennisproducten als deze Whitepaper.” Het Kenniscentrum werkt daarbij nauw samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’