Sportsubsidie.nl

Verdubbeling budget Erasmus-programma voorgesteld

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (voor de periode 2021-2027) heeft de Europese Commissie voorgesteld om de financiering van het Erasmus-programma te verdubbelen tot € 30 miljard. Onderdeel van Erasmus+ is het Erasmus+/sport. Verdubbeling van het budget zou betekenen dat er mogelijk ruim een half miljard voor de sport beschikbaar komt.

Het Erasmus-programma stelt miljoenen jonge Europeanen nu al in staat te studeren of een opleiding te volgen in het buitenland, waarbij zij hun ervaring en kennis van Europa verbreden en hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Maar ook sport is een belangrijk onderdeel van Erasmus+. Met een verdubbeld budget moet het programma nog beter belangrijke politieke doelstellingen kunnen ondersteunen, zoals de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025, jongeren mondiger maken en een Europese identiteit bevorderen door middel van het jeugd-, onderwijs- en cultuurbeleid. 

Van de voorgestelde € 30 miljard is € 25,9 miljard bestemd voor onderwijs en opleiding, € 3,1 miljard voor jeugd en € 550 miljoen voor sport. Het voorstel voor een versterkt Erasmus-programma hangt samen met de begin deze maand voorgestelde nieuwe langetermijnbegroting van de EU. 

Sport en Erasmus+
Wat betreft sport kent Erasmus+ momenteel de volgende acties:

  • Samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 400.000, projectduur 12-36 maanden);
  • Kleine samenwerkingspartnerschappen (maximaal subsidiebedrag € 60.000, projectduur 12-24 maanden);
  • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk (maximaal subsidiebedrag € 500.000, projectduur 1 jaar).

Doel EC
Met het woensdag gepresenteerde voorstel voor een versterkt Erasmus-programma beoogt de Commissie concreet om:

  • het aantal begunstigden te vergroten: door een verdubbeling van het programmabudget zullen tussen 2021 en 2027 tot 12 miljoen mensen steun kunnen ontvangen (drie maal zoveel als in de huidige financieringsperiode). Tot de begunstigden behoren scholieren, studenten in het hoger onderwijs, stagiairs, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers en sportcoaches, alsmede leerlingen in het beroepsonderwijs en in beroepsopleidingen en personeel in het volwassenonderwijs, waaronder de deelnemers aan ErasmusPro;
  • mensen uit alle lagen van de bevolking te bereiken: door nieuwe formats en gemakkelijker toegang voor kleinere en lokale organisaties zal het nieuwe programma het voor mensen uit kansarme milieus eenvoudiger maken deel te nemen;
  • sterkere betrekkingen met de rest van de wereld: ook de mobiliteit en samenwerking met derde landen zullen worden gestimuleerd door een combinatie van fysieke en virtuele mobiliteit;
  • te focussen op bevordering van toekomstgerichte vakgebieden: het versterkte programma zal meer aandacht besteden aan vakgebieden als hernieuwbare energie, klimaatverandering, milieutechnologie, kunstmatige intelligentie of design;
  • een Europese identiteit te bevorderen door middel van een reiservaring: het nieuwe initiatief DiscoverEU zal jongeren de kans geven om het cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa te ontdekken.

Meer informatie 
Kijk HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’