Sportsubsidie.nl

Vaststelling werkwijze en criteria subsidieaanvragen sportevenementen > 2,5 miljoen

De NLsportraad heeft de aangepaste werkwijze en criteria voor aansprekende internationale sportevenementen die subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS gepubliceerd. Op 31 augustus 2020 zijn de aangepaste werkwijze en criteria, met daarin opgenomen ook een extra criterium voor sportevenementen die subsidie aanvragen boven de € 2,5 miljoen, vastgesteld door minister van Ark.

Commissie
In het voorjaar van 2018 heeft de Nederlandse Sportraad aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport geadviseerd om de beoordeling van subsidies voor sportevenementen strikt onafhankelijk te laten plaatsvinden, onder auspiciën van de NLsportraad. De minister heeft hierop positief gereageerd.

In december 2018 heeft de NLsportraad de Beoordelingscommissie sportevenementen opgericht. Deze commissie beziet op verzoek van de minister of sportevenementen waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend, kunnen worden aangemerkt als ‘internationaal aansprekend’. Voor de minister is deze kwalificatie een voorwaarde om subsidie te verlenen in de hoogste categorie (tot € 2,5 miljoen) of in de buitencategorie (meer dan € 2,5 miljoen). Bij de buitencategorie zal de commissie tevens kijken of een evenement subsidiabel is.

Adviezen
De Beoordelingscommissie sportevenementen belegt een vergadering zodra er een verzoek van het ministerie van VWS binnenkomt voor de beoordeling van een evenement. Uitkomsten van de commissievergadering worden vervolgens voorgelegd aan de NLsportraad tijdens een (schriftelijke) raadsvergadering. Daarna verstuurt de NLsportraad het advies over het sportevenement aan het ministerie van VWS en publiceert de NLsportraad dit advies op de website.

Werkwijze en criteria
De werkwijze en criteria zijn op 11 februari 2019 aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport aangeboden. Op 31 augustus 2020 zijn de aangepaste werkwijze en criteria, met daarin opgenomen ook een extra criterium voor sportevenementen boven de € 2,5 miljoen, vastgesteld door zijn opvolger minister van Ark. Dit type subsidieaanvragen wordt voortaan getoetst aan het extra criterium ‘subsidiabiliteit’ (criterium 7). In de aangepaste werkwijze en criteria wordt criterium 7 nader uitgelegd.

Contact
Als evenementenorganisator heb je geen rechtstreeks contact met de Beoordelingscommissie sportevenementen. De commissie heeft uitsluitend contact met het ministerie van VWS. Subsidieaanvragen voor beoordeling ontvangt de commissie via het ministerie van VWS.

Mocht je vragen hebben over het indienen van een subsidieaanvraag, dan kun je contact opnemen met de volgende personen:

Het ministerie van VWS, directie Sport: Han Haitsma.
Steunpunt evenementen, NOC*NSF: Sybrecht Lensink.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’