Sportsubsidie.nl

Twee miljoen euro voor de beste innovatieve oplossingen VOOR VEILIG BINNENSPORTEN OF HET HEROPENEN VAN SPORTEVENEMENTEN

Door de uitbraak van COVID-19 bevindt ook de sport- en beweegsector zich in een zeer lastige situatie. Sport(evenementen) kunnen zeer beperkt georganiseerd worden, omdat de kans op besmetting voor sporters en publiek te groot is. Sportinnovator en het Topteam Sport hebben daarom in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een innovatiecompetitie (SBIR) opgezet. Voor deze competitie is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Het doel is om innovatieve oplossingen te vinden die het mogelijk maken sport(evenementen) verantwoord open te stellen. Het is de ambitie om zo snel mogelijk op volle capaciteit te sporten en veilige sportevenementen voor publiek te organiseren.

SBIR wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO daagt partijen uit met oplossingen te komen voor:

  • Veilig en verantwoord openstellen stellen van sportevenementen voor publiek
  • hygiëne en luchtkwaliteit van binnensportaccommodaties

Veilig en verantwoord openstellen stellen van sportevenementen voor publiek
Bij deze oproep gaat het om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met als doel binnensportaccommodaties verantwoord open te stellen voor sporters en publiek met zoveel mogelijk vrijheden. Dat is op dit moment een grote maatschappelijke uitdaging vanwege het risico op verspreiding van COVID-19. Binnensportaccommodaties mogen sinds 1 juli 2020 onder voorwaarden open. Hier zijn onder andere strenge ventilatie-eisen aan gesteld. Lang niet alle accommodaties voldoen aan deze eisen. Besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden, onder andere door fysiek contact, aanraking van materialen en zeer waarschijnlijk ook door verontreinigde lucht.

Fase en budget
De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek.Er is een totaalbudget beschikbaar van € 1 miljoen. Voor fase 1 is een budget van € 300.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 25.000 (inclusief btw).
Voor fase 2 is een budget van € 700.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per project is € 175.000 (inclusief btw) beschikbaar.

Deze innovatiecompetitie sluit aan op het programma Fieldlab Evenementen dat vanuit de evenementensector in samenwerking met de overheid tot stand is gekomen. (Deel)oplossingen worden bij voorkeur in de praktijk getest in aangewezen testlocaties gecoördineerd door het Fieldlab Evenementen.

Hygiëne en luchtkwaliteit van binnensportaccommodaties
Bij deze oproep gaat het om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met als doel grote binnen- en buitensportevenementen verantwoord open te stellen voor publiek en deelnemers met zoveel mogelijk vrijheden. Dat is op dit moment een grote maatschappelijke uitdaging vanwege het risico op verspreiding van COVID-19. Met goede voorzorgsmaatregelen en met inzet van innovaties is het wellicht mogelijk om publiek veilig bij sportevenementen toe te laten met een maximale bezetting.

Fase en budget
De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Er is een budget beschikbaar van € 1 miljoen. Voor fase 1 is een budget van € 300.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 25.000 (inclusief btw).
Voor fase 2 is een budget van € 700.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per project is € 175.000 (inclusief btw) beschikbaar.

Informatie en deadlines
Op dinsdag 25 augustus om 14.00 uur is er een online informatiebijeenkomst. Voorstellen kunnen vanaf 27 juli worden ingediend tot uiterlijk maandag 7 september 2020 (voor 10.00 uur). Meer informatie over deze innovatiecompetitie staat op de website van RVO.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’