Sportsubsidie.nl

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) 

Sinds 21 maart 2023 is de TEK-regeling (regeling tegemoetkoming energiekosten) opengesteld. Ook sportverenigingen kunnen van deze regeling gebruik maken. De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder ook verenigingen en stichtingen worden verstaan) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Dan kan met terugwerkende kracht subsidie aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor de TEK moeten uw energiekosten minimaal 7 % van de totale omzet bedragen. Om dit te berekenen kun je de volgende stappen doorlopen:

  1. Vermenigvuldig je werkelijke gasverbruik over 2022 met de modelprijs voor gas in 2022 (€ 2,41 per m3).
  2. Maakt de vereniging gebruik van zonnepanelen? Dan trek je de teruglevering van je installatie eerst van het totale jaarverbruik af.
  3. Vervolgens neem je het werkelijke elektriciteitsverbruik en vermenigvuldig je dit met de modelprijs voor elektra (€ 0,59 per kWh)
  4. Daarna tel je de gas- en elektriciteitskosten bij elkaar op. Dit bedrag deel je door de totale omzet van 2022 en vermenigvuldig je met 100%.
  5. Kom je minimaal op 7% uit? Dan voldoet de vereniging aan de eis.

Hoeveel subsidie kan de club ontvangen?
Het subsidiebedrag dat de vereniging kan krijgen, hangt af van de energieprijzen. Er wordt gerekend met maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. Je kunt alleen van deze regeling gebruik maken als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas of € 0,35/kWh voor elektriciteit. Over de energiekosten boven deze drempelprijzen wordt 50% subsidie verleend.

De energieprijzen fluctueren. Hierdoor kan er van tevoren niet worden berekend op hoeveel subsidie de vereniging precies recht heeft. Om te voorkomen dat men achteraf subsidie moet terugbetalen, wordt er een voorschot van 35% gegeven. In 2024 wordt het definitieve subsidiebedrag gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

Noodfonds amateursportverenigingen
Het ministerie van VWS heeft een noodfonds van 6 miljoen euro voor amateursportverenigingen aangekondigd. Dit fonds is bedoeld voor verenigingen die buiten de bovenstaande TEK-regeling vallen en daardoor continuïteitsproblemen krijgen. De voorwaarden voor het fonds moeten nog uitgewerkt worden.

Ondersteuning nodig?
Wij helpen je graag met de TEK-aanvraag. Daarvoor rekenen we een vaste vergoeding van €250 (excl. btw). Interesse? Laat het ons snel weten.

Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’