Sportsubsidie.nl

COVID-19: Financiële compensatie voor sportverenigingen

Veel verenigingen zijn hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Competities liggen stil, trainingen gaan niet door of worden aangepast en de kantines zijn gesloten. Gelijktijdig lopen veel kosten gewoon door. Denk aan personeel dat moet worden doorbetaald, verzekeringen die doorlopen, de huur of de kosten van elektriciteit. Gevolg is dat steeds meer clubs in de financiële problemen komen. Gelukkig zijn er een aantal compensatieregelingen waar ook sportclubs gebruik van kunnen maken.

De afgelopen maanden zijn er vanuit de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Het is niet makkelijk om overzicht te hebben in de regelingen. De afkortingen vliegen je om de oren. TVL, TOGS, NOW, TASO, TVS... Daarom geven we hieronder een overzicht van de verschillende regelingen.

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q4-2020

Van 19 februari tot en met 5 april 2021 kunnen verenigingen steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.500 en maximaal €12.500. Het subsidiebudget voor deze ronde is 29 miljoen euro.

Het is niet mogelijk om voor Q4-2020 zowel gebruik te maken van de TASO en van de TVL. Clubs die de TVL hebben aangevraagd maar waarbij nu blijkt dat de TASO aantrekkelijker is, kunnen de ingediende TVL intrekken en alsnog een TASO-aanvraag indienen.
Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt.

Klik HIER voor meer informatie.

TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q4-2020

Tijdens de coronacrisis worden de meeste sportaccommodaties maar beperkt gebruikt, dus waarom zou je dan huur moeten betalen? Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijtschelden.

Bij veel verenigingen is sprake van zogenaamde niet-gebruiksgebonden huur. Dat houdt in dat de huur niet afhankelijk is van de mate waarin de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dat geval wordt maximaal 45% van de gederfde huur gecompenseerd. Bij gebruiksgebonden huur (waarbij je een accommodatie huurt per uur of dagdeel dat je er daadwerkelijk gebruik van maakt) wordt 100% van de gederfde huur gecompenseerd.

Clubs kunnen de TVS dus alleen zelf aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen van 9 maart t/m 3 mei 2021 worden ingediend. Heb je vragen over de kwijtschelding, naam dan contact op met je verhuurder (meestal de gemeente of sportbedrijf).

Klik HIER voor meer informatie.

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1-2021

Is er bij jouw club sprake van minimaal 30% omzetverlies in de periode januari – maart 2021 en is de normale omzet in die periode meer dan € 8.824,-, dan is de TVL een interessante regeling. Tot 18 mei (17.00 uur) 2021 kunnen bij RVO hiervoor aanvragen ingediend worden. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% van de vaste lasten met een minimum van €1.500 en tot een maximum van €330.000. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 85%.  

Op 21 januari zijn uitbreidingen voor de TVL aangekondigd. Bij de opening in begin februari zijn die nog niet verwerkt. Tot dat moment worden aanvragen nog beoordeeld aan de hand van de ‘oude’ criteria. Verenigingen die voor die update een aanvraag hebben ingediend hoeven niets te doen want de subsidie wordt automatisch gecorrigeerd. Ook in het tweede kwartaal van 2021 blijft de TVL bestaan.

Klik HIER voor meer informatie.

NOW 5.0: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Q2-2021

Veel clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers, administratief personeel of een verenigingsmanager. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht. Via de NOW kunnen namelijk de loonkosten tot 85% gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW te kunnen aanvragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aangesloten maanden. Tot 14 maart 2021 konden verenigingen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden januari t/m maart 2021 (NOW 4.0). Deze aamvraagperiode is momenteel gesloten. Van 17 mei t/m 13 juni 2021 kunnen aanvragen ingediend worden voor NOW 5.0 (over de maanden april t/m juni 2021). 

Klik HIER voor meer informatie. 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’