Sportsubsidie.nl

COVID-19: Financiële compensatie voor sportverenigingen

Veel verenigingen zijn hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Competities liggen stil en de kantines hebben minder omzet dan we gewend zijn. Gelijktijdig lopen veel kosten gewoon door. Denk aan personeel dat moet worden doorbetaald, verzekeringen die doorlopen, de huur of de kosten van elektriciteit. Gevolg is dat steeds meer clubs in de financiële problemen komen. Gelukkig zijn er een aantal compensatieregelingen waar ook sportclubs gebruik van kunnen maken. Hieronder het geactualiseerde overzicht.

De afgelopen maanden zijn er vanuit de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Het is niet makkelijk om overzicht te hebben in de regelingen. De afkortingen vliegen je om de oren. TVL, TOGS, NOW, TASO, TVS... Daarom geven we hieronder een overzicht van de verschillende regelingen.

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q2-2021

Van 26 juli tot en met 20 september 2021 kunnen verenigingen bij DUS-I steun aanvragen voor geleden schade in het tweede kwartaal van 2021. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.000 en maximaal €24.000. Het subsidiebudget voor deze ronde is 40 miljoen euro.

Wat betreft de compensatie van de doorlopende lasten is het niet mogelijk om voor een kwartaal zowel gebruik te maken van de TASO en van de TVL. Heb je al TVL aangevraagd, dan kan de TASO alleen nog aangevraagd worden voor de personeelskosten (waar geen NOW/Tozo over is ontvangen). Met het ministerie van VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO kunnen invullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen.

Met het ministerie van VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO kunnen invullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Lastig is dat tot dusverre vanuit RVO gecommuniceerd wordt dat het intrekken niet mogelijk is. Dat is dus nog een discussiepunt tussen VWS en RVO. Het advies van het ministerie van VWS blijft om een e-mail naar de RVO te sturen met het verzoek om de aanvraag te annuleren. Geef bij de verantwoording van de TVL aan dat jullie TASO heeft aangevraagd. Uiteraard moet de TVL dan worden terugbetaald.

Na Q2 volgt er ook nog een aanvraagperiode voor TASO Q3 2021. 

Klik HIER voor meer informatie.

TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q2-2021

Tijdens de coronacrisis worden de meeste velden maar beperkt gebruikt, dus waarom zou je dan huur moeten betalen? Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijtschelden.

Bij de meeste voetbalclubs is sprake van zogenaamde niet-gebruiksgebonden huur. Dat houdt in dat de huur niet afhankelijk is van de mate waarin de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dat geval wordt maximaal 45% (in Q1 was dit 75%) van de gederfde huur gecompenseerd. Bij gebruiksgebonden huur (waarbij je een accommodatie huurt per uur of dagdeel dat je er daadwerkelijk gebruik van maakt) wordt 100% van de gederfde huur gecompenseerd.

Clubs kunnen de TVS dus alleen zelf aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen van 26 juli tot en met 20 september 2021 bij DUS_I worden ingediend. Heb je vragen over de kwijtschelding, naam dan contact op met je verhuurder (meestal de gemeente of sportbedrijf).

Klik HIER voor meer informatie.

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021

Is er bij jouw club sprake van minimaal 30% omzetverlies in de periode april t/m juni 2021 en is de normale omzet in die periode meer dan € 4.412,-, dan is de TVL een interessante regeling. Tot 20 augustus 2021 kunnen bij RVO  aanvragen ingediend worden die betrekking hadden op het tweede kwartaal. Het kabinet heeft besloten dat er ook nog een aanvraagronde komt van de TVL in Q3 2021.

Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% van de vaste lasten met een minimum van €1.500 en tot een maximum van €550.000. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 100% (was voorheen 85%). Sinds 12 april is eHerkenning 3 nodig om een TVL-aanvraag te kunnen doen. Vraag dat op tijd aan. Voor aanvragers die DigiD gebruiken, verandert er niets.

Klik HIER voor meer informatie.

NOW 6.0: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Q3 2021

Veel clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers, administratief personeel of een verenigingsmanager. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht. Via de NOW kunnen namelijk een deel van de loonkosten gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW te kunnen aanvragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aangesloten maanden. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de loonsom van februari 2021 (voorheen was de peilmaand juni 2020 wat voor veel clubs problemen opleverde) en het omzetverlies over de gekozen periode. In afwijking van eerdere perioden geldt voor de berekening van de tegemoetkoming een maximum van 80% omzetverlies. Op dit moment is nog niet bekend in welke periode een aanvraag ingediend kan worden voor NOW 7.0.

Klik HIER voor meer informatie. 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’