Sportsubsidie.nl

Nieuwe regeling voor verhuurders sportaccommodaties open

DUS-I heeft de nieuwe regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. Aanvragen kunnen tussen 15 september en 15 oktober 2020 worden ingediend.

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties.

Met deze nieuwe regeling worden verhuurders van sportaccommodaties ondersteund door (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 kwijt te schelden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt.

Voorwaarden
Verhuur je een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heb je deze organisatie (een deel van) de huursom kwijtgescholden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten. Heb je meerdere sportaccommodaties? Vraag dan voor alle accommodaties in één keer subsidie aan. Je ontvangt het bedrag na toekenning in één keer op je rekening. 

SBI-code
Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).
Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Verhuurders aan deze sportorganisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Aanvragen
Aanvragen is mogelijk van 15 september tot en met 15 oktober 2020 via de website van DUS-I. Wil je ondersteuning, dan kan Sportsubsidie.nl de aanvraag voor je verzorgen. Neem dan contact met ons op.

Vaststelling
Tegemoetkoming van minder dan € 100.000
Binnen deze groep worden steekproeven uitgevoerd. Als je vereniging binnen deze steekproef valt, toon je aan dat je voldoet aan de voorwaarden van deze regeling door middel van:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken gevraagd worden.

Val je niet binnen de steekproef, dan wordt de tegemoetkoming ambtshalve vastgesteld. Het is uiterlijk 1 juli 2021 bekend of je wel/niet in de steekproef bent gevallen.

Tegemoetkoming van meer dan € 100.000
Tussen 1 maart en 1 april 2021 moet een aanvraag tot vaststelling ingediend worden. Hiervoor ontvangt de aanvrager van DUS-I een link naar het online formulier. In de aanvraag tot vaststelling bevat in elk geval:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
  • een mededeling aan de amateursportorganisaties dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken gevraagd worden.

Klik HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’