Sportsubsidie.nl

BOSA en SPUK 2023: € 261 miljoen voor stimulering sport(accommodaties)

De subsidieplafonds voor 2023 voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) zijn bekendgemaakt. Voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is voor 2023 een bedrag van € 184 miljoen beschikbaar. Voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties gaat het om € 77 miljoen (peildatum 4 september: 63 miljoen verleend en 27 miljoen in behandeling. Pot is dus bijna leeg!).

Sinds januari 2019 kunnen verenigingen en stichtingen gebruik maken van de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA). De praktijk laat zien dat nog niet alle clubs de weg weten te vinden of het lastig vinden om daar maximaal gebruik van te maken. Daarom ondersteunen we je graag op basis van no cure, no pay! Gemeenten kunnen aanspraak maken op de SPUK-regeling (Specifieke UItkering stimulering sport). 

BOSA: Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties 2023

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 2.500 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen.

Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, discussen of matten. Ook de inhuur van extern personeel voor onderhoud en schoonmaak kan vanuit BOSA gesubsidieerd worden. LET OP: altijd geldt dat kosten onderbouwd moeten worden met facturen waarbij btw in rekening wordt gebracht. Kosten voor gas, water of licht zijn niet subsidiabel. Hetzelfde geldt voor reclamekosten of de inrichting van de keuken en kantine.

Ook met terugwerkende kracht
Een van de voordelen van de BOSA is dat je zowel subsidie kunt aanvragen voor kosten die je van plan bent om te gaan maken (dan heb je offertes nodig), maar je kunt ook achteraf subsidie aanvragen voor kosten die je al hebt gemaakt. Daarbij geldt dat je een aanvraag kunt doen voor kosten van activiteiten die tot 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. Bij een aanvraag met terugwerkende kracht moet je facturen en betaalbewijzen van facturen boven de € 1.000 overleggen.

Waar geldt de 30% subsidie voor?
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook Bijlage I bij de regeling):

  • Maatregelen voor energiebesparing (o.a. verlichting, LED, zonnepanelen, HR++ glas, warmtepomp);
  • Maatregelen toegankelijkheid;
  • Maatregelen circulariteit (o.a. hergebruikt infillzand;, kantplanken, gerecylede sportvloer sporthal);
  • Maatregelen veiligheid;
  • Maatregelen klimaatadaptatie (vegetatiedak, waterberging).

SPUK : Specifieke uitkering stimulering sport 2023

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten gebruikmaken van de SPUK-regeling. De uitkering is bedoeld voor Investeringen in hardware (zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn) en de exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals beheerders van accommodaties.

De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Alle gemeenten ontvangen rond 3 januari 2023 een e-mail met een link naar het online aanvraagformulier. SPUK kan van 1 januari tot en met 28 februari 2023 worden aangevraagd.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’