Sportsubsidie.nl

Subsidiepot BOSA (nagenoeg) leeg!
Of toch niet?

De BOSA-subsidie (Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties) is de belangrijkste subsidiepot voor sportverenigingen in Nederland. Het subsidiebudget 2023 van de BOSA bedraagt 77 miljoen. Vorige week maandag heeft subsidieloket DUS-I op haar website gepubliceerd dat er 63 miljoen al verleend was en er voor 28,5 miljoen in aanvraag is. Daarmee lijkt de pot (nagenoeg) leeg. Vreemd genoeg was er één maand eerder slechts 27,2 miljoen verleend en 28,2 miljoen in behandeling. In één (vakantie)maand zou er dus meer subsidie zijn verleend dan in de 7 maanden daarvoor. Reden om daar vraagtekens bij te plaatsen en in te duiken. Hieronder mijn bevindingen.

Afgelopen dagen heb ik contact gehad met een oud-medewerker van DUS-I die verbazingwekkend openhartig was. Hij gaf aan dat er in zijn ogen twee problemen waren.

Berekening budget
Er is binnen het subsidieloket DUS-I veel onduidelijkheid en discussie over het budget. Met name over het wel/niet meetellen van reserveringen uit vorige jaren (subsidietoezeggingen die pas dit jaar uitbetaald worden). Voorheen deden ze dat niet en werd steeds de zuivere besteding van het jaarbudget gecommuniceerd. In de melding van 4 september tellen ze de reserveringen ineens wél mee. Daardoor leggen subsidietoezeggingen van vóór 2023 beslag op het budget 2023 en is het budget in één keer nagenoeg leeg. Niet omdat er in augustus voor 35 miljoen aan aanvragen is toegekend. Als ze zo rekenen dan is er ook helemaal geen 77 miljoen beschikbaar voor dit jaar, maar feitelijk veel minder. Andersom zou je kunnen redeneren dat ze in dat geval in de vorige jaren veel budget niet gebruikt hebben. Kortom, door de reserveringen uit het verleden is de pot leeg, niet door aanvragen uit 2023.

Miscommunicatie
De communicatie van DUS-I is onduidelijk en misleidend. Er wordt gecommuniceerd dat er voor 2023 77 miljoen beschikbaar is, terwijl het feitelijke budget veel lager is. Op de website publiceren ze iedere maand de stand van het beschikbare budget. De ene maand nemen ze daarbij de reserveringen niet mee, de volgende maand weer wel. Dat maakt het voor verenigingen erg lastig om tijdig te anticiperen op een mogelijke uitputting van het budget.

1.000 verenigingen de dupe?
Mijn inschatting is dat er de resterende maanden van 2023naar schatting 1.000 verenigingen BOSA zouden willen aanvragen. Een deel van die aanvragen kunnen wellicht in 2024 alsnog ingediend worden (al is de regeling 2024 nog steeds niet gepubliceerd). Een substantieel deel van de aanvragen zal betrekking hebben op kosten uit 2022 en die worden in 2024 niet meer gesubsidieerd. Die verenigingen hebben een direct financieel verlies. Daarnaast zullen geplande investeringen afgeblazen of uitgesteld worden. Het wegvallen van de BOSA is dus een directe rem op verduurzaming en nieuwe investeringen.

NOC*NSF zit er bovenop
Ik heb bovenstaande onder de aandacht van NOC*NSF en sportbonden gebracht. NOC*NSF laat weten dat dit onderwerp ook hun aandacht heeft. Ook zij zijn verbaasd over de gang van zaken en staan hierover in contact met VWS. Een aantal vragen moet nog beantwoord worden, maar het belangrijkste is dat potentiële aanvragers niet met lege handen komen te staan. De eerste signalen van VWS lijken erop te wijzen dat dit niet zonder meer zo is.

BOSA in 2024 en verder
2023 is het laatste jaar van de huidige regeling. DUS-I heeft inmiddels aangekondigd dat er een nieuwe BOSA-regeling in de maak is. Op het moment van schrijven is de nieuwe regeling nog niet gepubliceerd. De verwachting is dat dit in het najaar 2023 gaat gebeuren (november/december 2023).

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’