Sportimpuls 2018 levert 223 aanvragen op - Budget wederom overvraagd

ZonMw heeft bekendgemaakt dat er in totaal 223 aanvragen zijn ingediend voor de Sportimpuls 2018. Tot en met 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders aanvragen indienen voor de volgende drie onderdelen: Sportimpuls (regulier), Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Van de 223 ingediende aanvragen zijn er 88 voor Sportimpuls Regulier, 93 voor Jeugd in lage inkomensbuurten en 42 voor Kinderen Sportief op Gewicht. 

Opvallend volgens ZonMw is dat het aantal reguliere Sportimpuls-aanvragen ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk is gebleven. "Dit is dit opmerkelijk omdat de regeling deze ronde alleen was opengesteld voor de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen", aldus programmasecretaris Annemieke Bekkers. 

Hoe verder? 
De aanvragen worden in de komende periode beoordeeld. Eerst worden ze gecontroleerd op ontvankelijkheid. Hierbij wordt alleen gekeken of ze compleet en volgens de regels zijn ingediend. Vervolgens gaat een groep onafhankelijke referenten de aanvragen beoordelen op relevantie en kwaliteit. 

Alleen de allerbeste aanvragen kunnen gehonoreerd worden binnen het beschikbare budget. Begin juli 2018 krijgen de aanvragers bericht of hun aanvraag is gehonoreerd en op 1 september 2018 kunnen de projecten dan van start. Conclusie vanuit Sportsubsidie.nl is dat de aanvragers van de Sportimpuls (regulier) ongeveer 50% kans op een toekenning hebben, terwijl dat bij jeugd in Lage Inkomensbuurten en Kinderen Sportief op gewicht beduidend hoger zal zijn. Ook Sportsubsidie.nl heeft deze ronde weer een flink aantal aanvragen mogen verzorgen waarmee hopelijk weer veel lokale sportprojecten mogelijk worden gemaakt.

Sport en Bewegen in de Buurt 
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. 

Laatste jaar
2018 was het laatste jaar van de Sportimpuls. Op dit moment is nog onduidelijk of er een vervolg gegeven wordt op deze impulsregeling en zo ja, op welke manier dat zal gebeuren.

Klik HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’