Sportsubsidie.nl

HOE 'slim' is de sport?
SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

Het ministerie van SZW heeft vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Het tweede tijdvak 2022 komt er weer. Van 1 tot en 30 september kunnen aanvragen worden ingediend.

De overheid wil het mkb helpen om kennis en vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden tijdens hun werkende leven. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij. Ook mkb-bedrijven uit de sportsector kunnen aanspraak maken op deze regeling. Dus, bijvoorbeeld sportbonden, sportadviesbureaus of maatschappelijke sportstichtingen.

Voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
Partijen kunnen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een organisatie of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werknemers. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de organisatie stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Mkb-ondernemingen
Een mkb-onderneming kan maximaal € 24.999 subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

Vanaf 1 tot 30 september 2022 kan er subsidie worden aangevraagd. Omdat ervaring leert dat de subsidie snel overvraagt wordt, is het zaak op tijd te starten met de voorbereidingen. 

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op de website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Ondersteuning?
Sportsubsidie.nl heeft al meerdere SLIM-subsidies aangevraagd. Heb je behoefte aan ondersteuning bij je aanvraag, neem dan contact op met Sportsubsidie.nl (0161-222808/info@sportsubsidie.nl). Wij helpen je graag op basis van no cure, no pay.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’