Sportsubsidie.nl

SBIR-subsidie voor  milieuvriendelijke sportvelden

Op 1 april is de SBIR call “Milieu Vriendelijke Sportvelden” online gegaan. De call richt zich op twee vraagstukken die in de sportsector spelen, ten eerste de circulariteit van kunstgras sportvelden en het tweede vraagstuk is de uitwerking van de Green Deal Sportvelden en het milieu vriendelijk beheren van zowel kunstgras als natuurgras velden. Ondernemers kunnen uiterlijk op 20 mei (9.00 uur) een subsidieaanvraag indienen. Op donderdag 18 april vindt er een informatie bijeenkomst plaats over deze nieuwe call.

Oproep voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden

De oproep is voor 2 thema’s:

  1. Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden
  2. Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden

Fase
SBIR werkt als een gefaseerde competitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan. Een overheidsdienst identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. De bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen (fase 2). Daarna kan het bedrijf de innovatie zelf op de markt brengen (fase 3), de overheid kan als eerste klant (launching customer) de innovatie toepassen.

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget
Het totaalbudget voor beide thema’s is € 2.800.000.

  • Voor thema 1 Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden is het totaalbudget €1.750.000 waarvan €250.000 voor Fase 1 en €1.500.000 voor fase 2.
  • Voor thema 2 Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden is het totaalbudget €1.050.000 waarvan €250.000 voor Fase 1 en €800.000 voor fase 2.

Een offerte indienen
Van 1 april 2019, 9:00 uur tot en met 20 mei 2019, 9:00 uur kunt u bij RVO een offerte indienen. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Oproep
Kunstgrassportvelden zijn een nuttig product voor de sport, maar maatschappelijk gezien kleven er veel nadelen aan. De kunstgrasvelden zijn onder meer niet hoogwaardig te recyclen. Inkoop en onderhoud van sportvelden ligt veelal bij gemeenten. Gemeenten hebben als eigenaren de behoefte aan een veilig en 100% hoogwaardig en economisch rendabel recyclebaar kunstgrassportveld dat valt binnen een gesloten systeem. Daarbij gaat het bij het kunstgrassportveld niet alleen over de kunstgrasmat zelf maar het totale systeem inclusief sporttechnische laag en fundering.
In dit geval is VWS nauw betrokken bij de financiering en het onderhoud van nieuwe sportvelden doordat investeringen in sportvelden worden opgenomen in de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) en de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Het is de uiteindelijke bedoeling dat VWS in deze regelingen eisen aan gemeenten en sportverenigingen zal stellen om zo de toepassing van circulaire sportvelden nog verder te stimuleren.

In 2015 is de Green Deal gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden overeengekomen. De afspraken uit de Green Deal worden nu opgenomen in de Routekaart Duurzame Sport. Daarbij is geconstateerd  dat er een gebrek is aan beschikbaarheid van cultuurtechnische maatregelen tegen onkruiden, ziekten (schimmels) en plagen (emelten). Gebruik van laag-risico gewasbeschermingsmiddelen en biociden is ook onderdeel van de afspraken in de Green Deal. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daagt ondernemers daarom uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden.

Voor de volledige informatie van de verwijzen we u door naar de gehele oproeptekst op Tenderned.

Interesse? reageer dan snel

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’