Sportsubsidie.nl

Resultaten erasmus+ sport gepubliceerd

Recent heeft het Europese agentschap EACEA de toekenningen 2022 gepubliceerd van Erasmus+ Sport. Er waren ruim 1.200 aanvragen ingediend waarvan er 303 zijn gehonoreerd. Hieronder zitten 9 toekenningen (3%) met een Nederlandse hoofdaanvrager. Opvallend daarbij is dat het allemaal toekenningen zijn in het programma ‘Cooperation Partnerships’ en geen enkele toekenning in de andere programmaonderdelen.

Hieronder noemen we de verschillende programma’s binnen Erasmus+ Sport en de resultaten.

Samenwerkingsverbanden
Cooperation partnerships zijn samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en bewegen. Een projectaanvraag doe je samen met één of meerdere buitenlandse partners. Je project ligt in lijn met minstens één horizontaal beleidsthema en/of één sportspecifiek beleidsthema. Horizontale thema’s behandelen ecologie, inclusie en diversiteit, digitalisering en gemeenschappelijke waarden. Sportspecifieke thema’s zijn: een gezonde levensstijl promoten, promoten van waarden en integriteit van sport, opvoeding voor en door sport en het behandelen van maatschappelijke thema’s zoals racisme, matchfixing, anti-doping enz.
Het subsidiebedrag voor de 'grote' regeling Cooperation Partnership is €120.000, €250.000 of €400.000. De projectduur kan variëren tussen 12 en 36 maanden. Voor Small-scale partnerships is de subsidie €30.000 of €60.000 en de projectduur 6 tot 24 maanden.

Cooperation Partnerships
106 toekenningen
Nederlandse aanvragers: 9 toekenningen (8,5%) te weten:

Stichting Geef racisme de rode kaart
Project: Diversity wins 2022
Subsidie: € 400.000

3x3 Unites
Project: Empowered by 3x3
Subsidie: € 120.000

Dienst Justitiële Inrichtingen
Project: Football Works
Subsidie: € 400.000

Stichting CSCF
Project: Integrisport 3
Subsidie: € 400.000

Gehandicaptensport Nederland
Project: Motor Activity Training Program
Subsidie: € 250.000

European Football For Development Network
Project: Nobody Offside
Subsidie: € 400.000

European Elite Athletes Association
Project: PROtect Integrity Online
Subsidie: € 250.000

European Gay and lesbian sport federation
Project: LGBTQI+ Policy and leadership in Sport and Society
Subsidie: € 400.000

SportDrenthe
Project: Sharing European Sports Excellence
Subsidie: € 400.000

Small Cooperation partnerships
173 toekenningen (Nederland: 0)

Not for profit sportevents
Dit programma is gericht op het organiseren van Europese sportevenementen zonder winstoogmerk. Dit kunnen evenementen zijn waarbij je je richt op breedtesportactiviteiten in een internationale context. Deze aanvraag kan mono benificiary zijn, wat betekent dat je geen partners nodig hebt voor de aanvraag. Het subsidiebedrag is €200.000, €300.000 of €450.000. De projectduur is 12 tot 18 maanden.

Resultaat:
20 toekenningen (Nederland: 0)

Capacity building
Nieuw in het aanbod van Erasmus+ Sport zijn de aanvragen voor capacity building. Samen met een aantal Europese partners ga je een samenwerkingsverband aan met derdewereldlanden buiten de Europese Unie en werk je rond bepaalde activiteiten.

Resultaat:
4 toekenningen (NL: 0)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Naar verwachting wordt in november de nieuwe call Erasmus+ 2023 gepubliceerd. Vanuit Sportsubsidie.nl hebben we erg veel ervaring met Erasmus+ aanvragen. Komende ronde willen we vier aanvragen begeleiden. Heb je interesse, naam dan snel contact met ons op. Hoe eerder de voorbereidingen starten, hoe beter het is!

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’