Sportsubsidie.nl

Resultaten 2019 van Europese call Erasmus+ bekend

Afgelopen april zijn er bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) 766 Europese subsidieaanvragen ingediend bij het Erasmus + programma (call 2019). Hiervan zijn 260 aanvragen (26,9%) toegekend. Nederland speelt een bescheiden rol. Met trots laten we weten dat Sportsubsidie.nl twee Erasmus+ aanvragen heeft begeleid en beiden zijn toegekend. Een 100% score dus!

Van de 766 ingediende aanvragen zijn er 728 aanvragen in behandeling genomen. Er zijn 260 projecten geselecteerd voor financiering. Verdeeld over de verschillende acties, geeft dit het volgende beeld. Er zijn 104 toekenningen ‘Collaborative Partnerships’, 144 toekenningen ‘Small Collaborative Partnerships’ en 12 ‘Not-for-profit European Sport Events’. Twee aanvragen zijn op een reservelijst geplaatst.

Lat ligt hoog
Van alle aanvragen is 26,9% toegekend. Afgelopen week hebben 560 aanvragen een teleurstellend bericht ontvangen. Dat de lat hoog ligt, blijkt ook aan de drempelwaarden. Iedere aanvraag is beoordeeld op een aantal criteria waarbij maximaal 100 punten behaald konden worden. De minimaal grenswaarden voor een toekenning, zijn als volgt:

 • Collaborative Partnerships projects supporting the participation in sport and physical activity: minimaal 78 punten
 • Collaborative Partnerships projects supporting the education in and through sport, EU Guidelines on Dual Careers of Athletes and projects supporting voluntary activity in sport : minimaal 78 punten
 • Collaborative Partnerships projects supporting the integrity of sport such as anti-doping, fight against match-fixing and good governance in sport: minimaal 79 punten
 • Collaborative Partnerships projects aiming at combatting violence, racism, discrimination and intolerance in sport and aiming at encouraging social inclusion and equal opportunities in sport: minimaal 82 punten
 • Small collaborative partnership: minimaal 71 punten
 • Not-for-profit European Sport events: minimaal 88 punten

Nederland in Erasmus+
De Nederlandse oogst is summier. Met 7 toekenningen (van de 104, 6,7%) scoren we getalsmatig het beste bij de actie ‘Collaborative partnerships’. Van de 144 aangevraagde ‘Small collaborative partnerships’ hadden er 3 een Nederlandse penvoerder (2%). Van de 12 not-for-profit sport events was er maar één Nederlandse toekenning (8,3%). Met trots laten we weten dat Sportsubsidie.nl twee Erasmus+ aanvragen heeft begeleid en beiden zijn toegekend. Een 100% score dus!

Positief is verder dat de lijst met in Nederland gevestigde organisaties die partner waren in een aanvraag een stuk langer is. In totaal gaat dat om 36 organisaties. Opvallend is dat dit vaak stichtingen zijn die in Nederland zelf eigenlijk nauwelijks bekend zijn, maar het gaat ook om universiteiten, hogescholen, sportbonden  en organisaties zoals NOC*NSF, Antidoping Autoriteit of Kenniscentrum Sport.
Zie HIER de lijst met alle geselecteerde projecten.

Komende ronde 2020
In April 2020 kunnen wederom Erasmus+ aanvragen worden ingediend. Om goed beslagen ten ijs te komen is het zaak om tijdig te starten met de voorbereidingen. Sportsubsidie.nl is voornemens maximaal 4 aanvragen te begeleiden. Heeft u interesse, neem dan snel contact met ons op (info@sportsubsidie.nl).

De subsidiemogelijkheden binnen Erasmus+ richten zich doorgaans op netwerkvorming, uitwisseling van kennis en implementatie. Het programma is dus niet zozeer gericht op onderzoeks- of innovatieprojecten. De volgende acties worden door Erasmus+/ Sport ondersteund:

 • Samenwerkingsverbanden (Collaborative partnerships) voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en lichaamsbeweging.
 • Organisatie van Europese niet-commerciële sportevenementen (Not-for-Profit European Sport Events) die wel of niet gekoppeld zijn aan de Europese week van de sport.

Europese doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen van het sportprogramma zijn:

 • Het aanpakken van transnationale bedreigingen van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld, racisme en intolerantie.
 • De ondersteuning van goed bestuur op sportgebied en verbetering van onderwijs en opleiding van sporters, in het bijzonder ondersteuning bij dubbele loopbanen van sporters en verduurzaming van vrijwillige sportstructuren.
 • Het bevorderen van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging door deelname aan sport.
INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’