Sportsubsidie.nl

Europese Commissie publiceert  het Erasmus+ programma 2023

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie heeft de call gepubliceerd over het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2023. Nieuw is dat vanaf dit jaar ook subsidie kan worden aangevraagd voor de mobiliteit van personeel dat in de sport werkzaam is. De deadline voor het indienen van voorstellen is 23 februari (kernactie 1) of 22 maart (kernactie 2).

De Europese Commissie lanceert de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2023 in het kader van het Erasmus+-programma. Met een verhoogd budget van bijna 4,2 miljard euro voor het komende jaar is Erasmus+ opnieuw één van de belangrijkste instrumenten ter ondersteuning van projecten en acties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Voor de volledige informatie, download HIER de programmagids. Overweeg je een aanvraag in te dienen en heb je daarbij ondersteuning nodig? Neem dan op korte termijn contact met ons op want we kunnen slechts een paar aanvragen begeleiden.

NIEUW: Kernactie1 – Personeelsmobiliteit op het vlak van sport
Deze actie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sportorganisaties door de leermobiliteit van hun medewerkers te ondersteunen. De algemene doelstelling van deze actie is om personeel van sportorganisaties, voornamelijk in de breedtesport, door leermobiliteit de mogelijkheid te bieden om hun competenties en kwalificaties te verbeteren en nieuwe vaardigheden op te doen door een periode in het buitenland door te brengen, waardoor wordt bijgedragen tot de capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van sportorganisaties. Het gaat dus nadrukkelijk niet om de mobiliteit van sporters! Projecten mogen 3 tot 18 maanden duren. In afwijking van kernactie 2 worden deze aanvragen ingediend bij het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Kernactie 2: Financiering van sportprojecten
Dit jaar voorziet het Erasmus+ Sport-hoofdstuk in EU-middelen die vier soorten acties zullen ondersteunen:

  1. Samenwerkingsverbanden op het gebied van sport (deadline 22 maart 2023, 17.00 uur - budget: €38,6 miljoen)
  2. Kleinschalige samenwerkingsverbanden op het gebied van sport (deadline 22 maart, 17.00 uur - budget: €10,5 miljoen)
  3. Not-for-Profit European Sport Events (deadline 22 maart, 17.00 uur - budget: €7 miljoen)
  4. Capaciteitsopbouw op het gebied van sport (deadline 22 maart, 17.00 uur - budget: €992.990)

TOELICHTING OP DE ACTIES

Samenwerkingsverbanden (deadline 22 maart 2023)
Cooperation partnerships  zijn samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en bewegen. Een projectaanvraag doe je samen met één of meerdere buitenlandse partners. Je project ligt in lijn met minstens één horizontaal beleidsthema en/of één sportspecifiek beleidsthema. Horizontale thema’s behandelen milieu en duurzaamheid, inclusie en diversiteit, digitalisering en gemeenschappelijke waarden. Sportspecifieke thema’s zijn: een gezonde levensstijl promoten, promoten van waarden en integriteit van sport, opvoeding voor en door sport en het behandelen van maatschappelijke thema’s zoals racisme, matchfixing, anti-doping enz.
Het subsidiebedrag voor de 'grote' regeling Cooperation Partnership is €120.000, €250.000 of €400.000. De projectduur kan variëren tussen 12 en 36 maanden. Voor Small-scale partnerships is de subsidie €30.000 of €60.000 en de projectduur 6 tot 24 maanden.

Not for profit sportevents (deadline 22 maart 2023)
Dit programma is gericht op het organiseren van Europese sportevenementen zonder winstoogmerk. Dit kunnen evenementen zijn waarbij je je richt op breedtesportactiviteiten in een internationale context. Deze aanvraag kan mono benificiary zijn, wat betekent dat je geen partners nodig hebt voor de aanvraag. Het subsidiebedrag is €200.000, €300.000 of €450.000. De projectduur is 12 tot 18 maanden.

Capaciteitsopbouw op het gebied van sport  (deadline 22 maart 2023)
Sinds 2022 kunnen binnen Erasmus+ Sport ook aanvragen ingediend worden voo ‘capacity building’. Samen met een aantal Europese partners ga je een samenwerkingsverband aan met derdewereldlanden buiten de Europese Unie en werk je rond bepaalde activiteiten. Het doel van de projecten is het ondersteunen van sportactiviteiten en -beleid in niet met het programma geassocieerde derde landen, als middel om waarden te bevorderen en als educatief hulpmiddel om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van personen te stimuleren en hechtere gemeenschappen tot stand te brengen. De EU-subsidie per project moet tussen de €100.000 en €200.000 liggen.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’