Sportsubsidie.nl

Europese Commissie publiceert  het Erasmus+ programma 2022

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie heeft de call gepubliceerd over het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2022. Er is 52 miljoen euro beschikbaar voor EU-sportprojecten. De deadline voor het indienen van voorstellen is 23 maart.

De Europese Commissie lanceert de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2022 in het kader van het Erasmus+-programma. Met een verhoogd budget van bijna 3,9 miljard euro voor het komende jaar zal Erasmus+ opnieuw één van de belangrijkste instrumenten zijn ter ondersteuning van projecten en acties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport, centrale thema's voor de Europese Organisatie voor cultuur en sport.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van een Europese manier vanleven: "De lancering van de nieuwe Erasmus+ oproepen voor 2022 heeft een bijzondere weerklank. In 2022 staat het 35-jarig bestaan van het programma in het teken, maar ook in het teken van de jeugd."

Erasmus+-programma
Het nieuwe Erasmus+ 2021-2027 heeft een geraamd budget van 26,2 miljard euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige programma's (2014-2020), aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro uit het EU-instrument voor externe samenwerking. Via deze acties zal Erasmus+ een belangrijke rol spelen bij het versterken van de weerbaarheid en het ondersteunen van herstel en innovatie op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.
Het programma legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en digitale transitie en op het bevorderen van de deelname van jongeren aan het democratische leven.

Erasmus+ 2022: financiering van sportprojecten
Dit jaar voorziet het Erasmus+ Sportc-hoofdstuk in EU-middelen voor ongeveer 52 miljoen euro, die vier soorten acties zullen ondersteunen:

  1. Samenwerkingsverbanden op het gebied van sport (deadline 23 maart, 17.00 uur)
  2. Kleinschalige samenwerkingsverbanden op het gebied van sport (deadline 23 maart, 17.00 uur)
  3. Non-for-Profit European Sport Events (deadline 23 maart, 17.00 uur)
  4. Capaciteitsopbouw op het gebied van sport (NIEUW: deadline 7 april, 17.00 uur)

De verschillende acties worden verderop kort toegelicht.

Hoe de medefinanciering te ontvangen: prioriteiten van Erasmus+ Sport
Er zal prioriteit worden gegeven aan partnerschappen die bijdragen tot de uitvoering van belangrijke beleidsdocumenten zoals het EU-werkplan voor sport (2021-2024) of de aanbeveling van de Raad inzake gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging. Specifieke prioriteiten op sportgebied zijn onder meer:

  1. Bevordering van een gezonde levensstijl voor iedereen: de projecten in het kader van deze prioriteit zullen voornamelijk gericht zijn op: a) de uitvoering van de drie pijlers van het HealthyLifestyle4All-initiatief, b) de uitvoering van de aanbeveling van de Raad betreffende gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en de EU-richtsnoeren inzake lichaamsbeweging c) de steun voor de uitvoering van de Europese Week van de sport d) de bevordering van sport en lichaamsbeweging als instrument voor de gezondheid e) de bevordering van alle activiteiten ter bevordering van de beoefening van sport en lichaamsbeweging f) bevordering van traditionele sport en spel.
  2. Bevordering van integriteit en waarden in de sport: projecten in het kader van deze prioriteit zullen voornamelijk gericht zijn op a) de bestrijding van dopinggebruik b) de bestrijding van wedstrijdvervalsing en corruptie in de sport c) de verbetering van goed bestuur in de sport en d) de bevordering van de positieve waarden van de sport.
  3. Bevordering van onderwijs in en door sport: projecten in het kader van deze prioriteit zullen voornamelijk gericht zijn op a) het ondersteunen van de ontwikkeling van vaardigheden in de sport, b) het aanmoedigen van duale loopbanen van sporters c) het bevorderen van de kwaliteit van coaching en personeel d) het gebruik van mobiliteit als instrument voor het verbeteren van kwalificaties e) het bevorderen van inzetbaarheid door middel van sport.
  4. Bestrijding van geweld en bestrijding van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport: de projecten in het kader van deze prioriteit zullen voornamelijk gericht zijn op de bestrijding van gedragingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de sportbeoefening en de samenleving in het algemeen. De projecten zullen bijdragen tot de bestrijding van elke vorm van discriminatie en de gelijkheid in de sport bevorderen, met inbegrip van gendergelijkheid.

TOELICHTING OP DE ACTIES

Samenwerkingsverbanden (deadline 23 maart 2022)
Cooperation partnerships  zijn samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en bewegen. Een projectaanvraag doe je samen met één of meerdere buitenlandse partners. Je project ligt in lijn met minstens één horizontaal beleidsthema en/of één sportspecifiek beleidsthema. Horizontale thema’s behandelen ecologie, inclusie en diversiteit, digitalisering en gemeenschappelijke waarden. Sportspecifieke thema’s zijn: een gezonde levensstijl promoten, promoten van waarden en integriteit van sport, opvoeding voor en door sport en het behandelen van maatschappelijke thema’s zoals racisme, matchfixing, anti-doping enz.
Het subsidiebedrag voor de 'grote' regeling Cooperation Partnership is €120.000, €250.000 of €400.000. De projectduur kan variëren tussen 12 en 36 maanden. Voor Small-scale partnerships is de subsidie €30.000 of €60.000 en de projectduur 6 tot 24 maanden.

Not for profit sportevents (deadline 23 maart 2022)
Dit programma is gericht op het organiseren van Europese sportevenementen zonder winstoogmerk. Dit kunnen evenementen zijn waarbij je je richt op breedtesportactiviteiten in een internationale context. Deze aanvraag kan mono benificiary zijn, wat betekent dat je geen partners nodig hebt voor de aanvraag. Het subsidiebedrag is €200.000, €300.000 of €450.000. De projectduur is 12 tot 18 maanden.

Capacity building (nieuw!) (deadline 7 april 2022)
Nieuw in het aanbod van Erasmus+ Sport zijn de aanvragen voor capacity building. Samen met een aantal Europese partners ga je een samenwerkingsverband aan met derdewereldlanden buiten de Europese Unie en werk je rond bepaalde activiteiten.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’