Sportsubsidie.nl

Prinsjesdag 2019: wat betekent het voor de sportvereniging?

Prinsjesdag 2019 zit erop. De nieuwe begroting, ambities en budgetten zijn gepresenteerd. Wat betekenen de nieuwe cijfers voor de sport? NOC*NSF zette de belangrijkste plannen op een rij.

De koning had in zijn troonrede ook oog voor de kracht van sport. Het preventieakkoord en sportakkoord werden als belangrijke pijlers benoemd voor betaalbare en kwalitatieve zorg. Ook de positie van de vrijwilligers werd erkend.  

Sportakkoord
In de zomer van 2018 tekende minister van sport Bruno Bruins het nationale sportakkoord. In het sportakkoord staan zes ambities voor de sportwereld, die lokaal verwezenlijkt moeten worden. Door heel Nederland zijn sinds april 155 gemeentes aan de slag gegaan om hun lokale sportakkoord invulling te geven. In november 2019 is het weer mogelijk een bijdrage aan te vragen voor bekostiging van een sportformateur.

Deelakkoord 6-Topsport die inspireert
Vijf van deze deelakkoorden zijn al uitgewerkt door het ministerie van VWS. Het zesde deelakkoord (topsport die inspireert) wordt eind 2019 ondertekend. Voor dit deelakkoord stelt minister de volgende bedragen beschikbaar:

  • Topsportevenement: VWS heeft € 7,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het organiseren van aansprekende topsportevenementen in Nederland.
  • Voor de ontwikkeling en uitvoering van topsport- en talentenprogramma’s is € 39,9 miljoen beschikbaar gesteld.
  • Voor het fonds voor de topsporter is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld. Dit fonds verzorgt het uitkeren van een stipendium aan A-topsporters en nationale toptalenten met een inkomen dat lager is dan het minimumloon.

Investeringen in sport
Voor de verduurzaming van sportaccommodaties wordt in 2020 € 159,4 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is er budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches moeten verbindingen gaan leggen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. In totaal is hier door minister Bruins in 2020 € 73 miljoen voor vrijgemaakt.

Andere maatregelen
Naast deze maatregelen van VWS is er nog een aantal maatregelen aangekondigd waarbij er gevolgen zijn voor de sport. Een overzicht:

  • Opengaan van de online Kansspelmarkt in 2020

De nieuwe kansspelen op afstand gaat in werking treden in 2020. Via deze wet wordt de vraag naar online kansspelen gekanaliseerd naar legaal, veilig en verantwoord aanbod. Dit geldt ook voor het gokken op sportwedstrijden en andere sportevenementen.

  • Informatieplicht verduurzaming verenigingen

De informatieplicht rond energiebesparende maatregelen verplicht sportverenigingen te melden of ze voldoen aan de energiebesparingsverplichting. In 2020 maakt EZK € 2,5 miljoen vrij om de informatieplicht van verenigingen over energiebesparing te vergemakkelijken.

  • Btw-vrijstelling: verhoging plafond van regeling

De aanvragen van gemeenten voor de btw-sportvrijstelling via de Specifieke Uitkering Sport waren hoger dan vooraf ingeschat. Deze vrijstelling heeft betrekking op subsidieaanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Het plafond van de regeling wordt daarom opgehoogd met structureel €22 miljoen per jaar.

  • Kennis en innovatie sportbeleid

In totaal is voor kennissubsidies en -opdrachten € 7,9 miljoen beschikbaar in 2020. Om uitvoering te geven aan de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen is een onderzoeksprogramma 2018–2020 ontwikkeld.

  • Dopingautoriteit

Voor het tegengaan van dopinggebruik wordt aan de Dopingautoriteit een bijdrage van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld.

  • Preventieakkoord

Eind 2018 heeft het kabinet met 70 partijen (waaronder ook de sportsector) het preventieakkoord gesloten met als doel roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Specifiek voor de uitwerking van dit akkoord heeft het kabinet voor 2020 € 21,2 miljoen beschikbaar gesteld.

  • Maatschappelijke diensttijd

Het kabinet gaat € 39 miljoen investeren in de maatschappelijke diensttijd. Het kabinet wil dat jongeren met de maatschappelijke diensttijd door vrijwilligerswerk meer feeling krijgen met de samenleving. Dit vrijwilligerswerk kan ook worden uitgevoerd bij sportverenigingen. Dit biedt mogelijkheden voor de sport en zijn verbindende taak.

Bron: https://voorclubs.sport.nl/nieuws/2019/09/prinsjesdag-2019-wat-betekent-het-voor-de-sportvereniging

 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’