Sportsubsidie.nl

Overijssel stimuleert bewegen en sporten in de openbare ruimte

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling challenge bewegen in de openbare ruimte gepubliceerd. Met de nieuwe regeling​ wil de provincie het sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren. In aanmerking voor subsidie komen zowel organisaties, ondernemingen, gemeenten als waterschappen. 

Subsidie kan worden verstrekt voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel. Hierbij kan het gaan om zowel fysieke aanpassingen als georganiseerde activiteiten. 

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 20.000 per aanvraag. Voor 2019 geldt een subsidieplafond van € 100.000. 

Aanvragen kunnen van 1 november 2018 tot en met 11 januari 2019 (vóór 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel. De aanvragen worden behandeld in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’