Sportsubsidie.nl

Oranje Fonds stelt een hulpfonds in voor acute Coronahulp

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Ze reserveren zelf 3,5 miljoen euro voor het hulpfonds om sociale initiatieven te ondersteunen. Daarnaast doet ze een beroep op collega-fondsen, bedrijven, diverse organisaties en particulieren om ook een bijdrage te doen. 

Versnelde behandeling van aanvragen gericht op armoede, eenzaamheid en de inzet van (meer) informele zorg tijdens de coronacrisis

De coronacrisis houdt ons allemaal in de greep en is de komende tijd op zijn minst ongewis te noemen. Het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ons gehele Koninkrijk. Oranje Fonds is er bij uitstek op gericht organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. Daarom stelt het fonds extra middelen beschikbaar voor organisaties die zich inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis te lenigen. Per aanvraag is maximaal €10.000 beschikbaar. Ook sociale sportorganisaties die bijdragen aan deze problematiek kunnen een aanvraag indienen. Het streven is dat deze aanvragen versneld worden afgehandeld en aanvragers binnen een week een besluit ontvangen.

Sportsubsidie.nl heeft veel ervaring met aanvragen bij Oranje Fonds. Wil je een aanvraag indienen en heb je behoefte aan ondersteunen, dan helpen wij graag!

Voorwaarden Oranje Fonds
Houd rekening met de volgende voorwaarden: 

 •  Je kunt een aanvraag doen voor de uitbreiding van lopende activiteiten of voor nieuwe activiteiten die binnen twee weken van start kunnen gaan.
 • Per aanvraag is een bedrag van maximaal 10.000,00 euro beschikbaar. 
 • Het betreft extra inzet vanuit de samenleving waarbij overwegend vrijwilligers betrokken zijn. 
  Het gaat om meer dan een eenmalige of eendaagse actie. 
 • Je organisatie voldoet aan de standaard richtlijnen van het Oranje Fonds. 
 • Voor bovenregionale of landelijke organisaties die lokale afdelingen moeten ondersteunen, is mogelijk een hoger bedrag beschikbaar. Mocht dit voor jouw initiatief gelden, neem dan eerst telefonisch contact op met het team ‘Aanvragen coronahulp’ via tel. 030 656 45 24.
 • Voor kleinschalige burgerinitiatieven, zonder formele rechtspositie, kan je een bedrag van maximaal €2.500 euro aanvragen op een totale begroting van maximaal €5.000,00 euro. 
  Je mag onze bijdrage besteden aan alle soorten kosten. 
 • In alle gevallen moeten de activiteiten passen binnen de huidige richtlijnen van het RIVM. 

Let op: het Oranje Fonds heeft € 3,5 miljoen vrijgemaakt voor dit doel. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het moment dat het budget volledig is besteed.

Open Loket aanvragen tijdelijk gesloten
In verband met de coronacrisis en de acute noden die hierdoor ontstaan, heeft het Oranje Fonds besloten de komende periode prioriteit te geven aan het ondersteunen van sociale initiatieven die zich inzetten om deze noden te lenigen. Daarnaast geven ze op dit moment aandacht aan het waar nodig en mogelijk extra ondersteunen van lopende projecten (al dan niet binnen programma’s van het Oranje Fonds) en het zorgvuldig afwikkelen van aanvragen die op dit moment al in behandeling zijn. Dit betekent dat het open loket voor het indienen van aanvragen die niet-corona gerelateerd zijn, per vrijdag 27 maart tot 1 juni is gesloten. Aanvragen die uiterlijk 26 maart zijn ingediend, worden nog wel in behandeling genomen. Aanvragen voor het Fonds VN Decennium Sociaal zijn nog wel mogelijk.

Lees HIER verder.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’