Noord-Brabant publiceert nieuwe subsidieprogramma sport

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 gepubliceerd. Doel van de nieuwe regeling, opvolger van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016, is het versterken van de sportinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant. 

Momenteel bestaat de regeling alleen nog uit de paragraaf Side events Uniek sporten. Subsidie op grond van deze paragraaf is beschikbaar voor rechtspersonen die een topsportevenement organiseren. Subsidie kan worden verstrekt voor het stimuleren van gehandicaptensport door middel van het organiseren van een side event gericht op Uniek sporten. 

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:

a. € 7500 voor side events met een aantal deelnemers van 50 tot en met 100;
b. € 10.000 voor side events met een aantal deelnemers van 101 tot en met 150;
c. € 17.500 voor side events met een aantal deelnemers van 151 tot en met 250;
d. € 24.999 voor side events met een aantal sporters van 251 of meer.

Subsidieaanvragen kunnen van 22 november 2017 tot en met 30 oktober 2018 en van 1 november 2018 tot en met 30 september 2019 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. De subsidieplafonds zijn vastgesteld op € 200.000 per aanvraagperiode.

Interesse? reageer dan snel

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’