Sportsubsidie.nl

Noord-Brabant opent regeling voor side events Uniek sporten 2020

De provincie Noord-Brabant heeft een wijziging van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 gepubliceerd. Achtergrond van de wijziging is het besluit van de provincie om het sportbeleid van 2016-2019 te verlengen tot en met 2020, in afwachting van het sportbeleid 2020-2024.

De nu gepubliceerde wijziging van de regeling is onderdeel van de lijn Uniek sporten van het verlengde sportbeleid. Het doel van Uniek sporten is het vanzelfsprekend maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Op grond van de subsidieregeling worden projecten gesubsidieerd die gericht zijn op het stimuleren van gehandicaptensport door middel van het organiseren van een side event gericht op Uniek sporten. Op deze manier wordt het mogelijk voor mensen met een beperking om te ervaren hoe het is om met de beperking die ze hebben, toch te kunnen sporten.

Concreet wordt de subsidieregeling opnieuw opengesteld voor het jaar 2020. Zo is de hoogte van de subsidie aangepast. Deze is nu 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000 (dit was voorheen € 10.000). De hoogte van de subsidie voor interne loonkosten en kosten voor de inzet van vrijwilligers bedraagt daarbij tezamen ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €1250.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 9 april tot en met 1 november 2020. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 55.000 beschikbaar.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 is het versterken van de sportinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant. Meer inforrmatie, klik HIER.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’