Sportsubsidie.nl

COVID-19: nieuwe compensatieregelingen in aantocht

Het oplopende aantal besmettingen en de maatregelen die sinds 13 november gelden, hebben ook een effect op de sportsector. Het kabinet heeft daarom aangekondigd dat er opnieuw financiële steun komt voor organisaties die geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen. Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal € 25 miljoen extra beschikbaar tot 31 december en maximaal € 55 miljoen voor januari 2022.

Afgelopen twee jaar zijn veel verenigingen hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Competities lagen stil en de kantines hadden minder omzet dan we gewend zijn. Gelijktijdig liepen veel kosten gewoon door. Denk aan personeel dat moet worden doorbetaald, verzekeringen die doorlopen, de huur of de kosten van elektriciteit. Gevolg was dat steeds meer clubs in de financiële problemen kwamen. Gelukkig was er een aantal compensatieregelingen waar sportverenigingen en stichtingen gebruik van konden maken .

Het kabinet heeft daarom aangekondigd dat er opnieuw financiële steun komt voor organisaties die geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen. Hiervoor wordt 1,3 miljard uitgetrokken. Het grootste deel daarvan zal worden ingezet voor generieke steunmaatregelen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Specifiek voor de sport is er een bedrag van 41 miljoen euro gereserveerd.

Steunpakket voor de sport
Het kabinet heeft maximaal 36 miljoen euro beschikbaar gesteld voor professionele sportevenementen, ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen. Bij de uitwerking van de regeling ter compensatie van het niet langer toestaan van publiek bij professionele sportwedstrijden, wordt gekeken hoe samenloop met de NOW en de TVL voorkomen kan worden.

De eerdere compensatieregelingen TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties) en TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) worden binnekort weer geopend voor de periode waarin de maatregelen gelden om hen te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit. We verwachten dat voor het eind van dit jaar duidelijk wordt hoe de regelingen eruit gaan zien.

Generieke regelingen
Naast sportspecifieke coronaregelingen zoals de TASO zijn er ook generieke regelingen, waar sportorganisaties óók gebruik van kunnen maken. Het kabinet heeft besloten om in het vierde kwartaal van 2021 het steunpakket verder te wijzigen en aan te vullen. Dat betekent dat we zowel de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) als de NOW (loonkostensubsidie) weer opengesteld gaan worden.

De afgelopen corona-periode zijn er vanuit de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. We hebben deze compensatieregelingen op een speciale pagina op een rij gezet.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’