Sportsubsidie.nl

Nieuwe ZonMw-vouchers voor innovaties rond sport en bewegen

ZonMw heeft de oproep Sportinnovator Vouchers 2020 geopend. De vouchers zijn een nieuwe subsidiemogelijkheid binnen het bestaande programma Sportinnovator. Gemeenten en sportbonden kunnen een voucher van €10.000 aanvragen. 

Het doel van de Sportinnovator Vouchers is om innovatie op het gebied van sport en bewegen bij gemeenten en sportbonden te stimuleren. Een gemeente of sportbond dient samen met een Sportinnovator-centrum een aanvraag in. Per Sportinnovator-centrum worden maximaal twee vouchers toegekend. Een gemeente of sportbond kan bij één aanvraag projectleider zijn.

Stimulering innovatie
De voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond. De vraag moet betrekking hebben op één van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet. Bij voorkeur gaat het om een nieuwe samenwerking tussen een Sportinnovator-centrum en gemeente/sportbond of een nieuw project.

Onder innovatie wordt zowel technologische als sociale innovatie verstaan. Hieronder valt ook een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld vertaling vanuit een andere sector of toepassing in een andere regio). Het kan gaan om advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur-, haalbaarheid-, markt- of effectonderzoek), doorontwikkeling, conceptontwikkeling, validatie/testen van een innovatie, prototyping, data-analyse of netwerkorganisatie.

Budget
In totaal is er € 200.000 beschikbaar met een maximum van € 10.000 per voucher. De looptijd van de projecten is maximaal zes maanden.

Wie het eerst komt, het eerst maalt
Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2020, 12.00 uur worden ingediend via ProjectNet en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Klik hier voor meer informatie: 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’