Sportsubsidie.nl

nieuwe call Nationaal Fonds voor de Sport met het Thema: Sport verbetert de sociale cohesie

Het Nationaal Fonds voor de Sport wil iedereen actief aanzetten tot sporten en bewegen en het mogelijk maken dat iedereen via sport kan werken aan een goede fysieke en mentale gezondheid, zich persoonlijk kan ontwikkelen en zich kan verbinden met anderen. ‚ÄčOp 15 september opent Nationaal Fonds voor de Sport een nieuwe call voor sportinitiatieven die bijdragen aan het verbeteren van sociale cohesie.

Het fonds is op zoek naar sportverenigingen die:

  • die er voor meer mensen in de buurt of willen zijn dan tot nu toe
  • die meer willen doen om buurtgenoten bij de vereniging welkom te heten
  • die meer willen doen om buurtgenoten actief te betrekken bij het sportaanbod van de vereniging, waardoor er waardevolle ontmoetingen ontstaan met verschillende mensen in de buurt en de vereniging. Waardoor mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen, elkaar helpen en elkaar op deze manier beter leren begrijpen en het gevoel ontstaat dat ze ergens bij horen en gezien en gehoord worden.

De aanvragen zijn van €2.000 tot maximaal €10.000 per initiatief. De aanvragen kunnen vanaf 15 september via FindNFund worden ingediend.
Meer informatie over de oproep volgt in de loop van juli op de website https://lnkd.in/e9CARbcW

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’