Nederland maakt relatief weinig gebruik van Erasmus+/Sport

Kenniscentrum Sport heeft recent een actueel overzicht gepubliceerd van Europese subsidies voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen, inclusief de data wanneer ‘calls’ sluiten. Lees HIER het artikel met verwijzing naar de belangrijkste subsidies, voorbeelden van gesubsidieerde Nederlandse projecten, tips voor je aanvraag en de whitepaper waarin alle actuele subsidierondes vermeld staan voor sport en bewegen. Nederlandse organisaties maken relatief weinig gebruik van de mogelijkheden van het Erasmus+/Sport programma.

Erasmus+/Sport: deadline 5 april
Er is binnen 'Europa' slechts één programma, of beter nog: programmaonderdeel, dat zich specifiek op sport richt. Dit is het programma Erasmus+/ Sport. Het Erasmus+ sportprogramma kent jaarlijkse subsidieronden. In 2018 is € 37,4 miljoen beschikbaar vanuit Erasmus+/ Sport. De eerstvolgende deadline is 5 april 2018, 12.00 uur. Ook deze ronde is Sportsubsidie.nl weer betrokken bij Erasmus+aanvragen.

De subsidiemogelijkheden binnen Erasmus+ richten zich doorgaans op netwerkvorming, uitwisseling van kennis en implementatie. Het programma is dus niet zozeer gericht op onderzoeks- of innovatieprojecten. De volgende acties worden door Erasmus+/ Sport ondersteund:

  • Samenwerkingsverbanden (Collaborative partnerships) voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en lichaamsbeweging.
  • Organisatie van Europese niet-commerciële sportevenementen (Not-for-Profit European Sport Events) die wel of niet gekoppeld zijn aan de Europese week van de sport.

Europese doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen van het sportprogramma zijn:

  • Het aanpakken van transnationale bedreigingen van sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld, racisme en intolerantie.
  • De ondersteuning van goed bestuur op sportgebied en verbetering van onderwijs en opleiding van sporters, in het bijzonder ondersteuning bij dubbele loopbanen van sporters en verduurzaming van vrijwillige sportstructuren.
  • Het bevorderen van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging door deelname aan sport.
INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’