Sportsubsidie.nl

Kenniscentrum en Sportsubsidie.nl maken Europese subsidies voor sport steeds beter bereikbaar

Op 5 maart hebben Kenniscentrum Sport en Bewegen en Sportsubsidie.nl een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel is het verzamelen en verspreiden van kennis over mogelijkheden van Europese subsidieprogramma’s. Over en weer wordt kennis gedeeld, zodat de Nederlandse sector sport en bewegen nog beter wordt bediend richting ‘Brussel’. 

Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020

Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de kloof tussen Europa en de Nederlandse sector sport en bewegen verkleinen. Een eerste concrete resultaat van de samenwerking is de gezamenlijke ontwikkeling van het net gepubliceerde Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020. Hierin staat alle informatie over Europese subsidies die interessant zijn voor iedereen die grensoverschrijdend samenwerkt voor onderzoek en innovatie in sport en bewegen bij elkaar.

Dit uitgebreide overzicht is daarin een belangrijk hulpmiddel voor organisaties die zich serieus willen oriënteren op Europese programma’s als Erasmus+ Sport, Horizon Europe en Europese structuur- en investeringsfondsen. De Whitepaper is tot stand gekomen met medewerking van Sportsubsidie.nl en ZonMw/Sportinnovator. Het digitale naslagwerk biedt naast een overzicht van programma’s en calls ook een vooruitblik op de nieuwe 7-jarige subsidieprogramma’s die vanaf 2021 hun intrede zullen doen.

Volgens Kenniscentrum Sport & Bewegen kunnen Nederlandse sportorganisaties en overheden nog veel meer gebruik maken van de mogelijkheden van financiering en kennisuitwisseling binnen Europa. Directeur Bert van Oostveen: “Daarom investeren we in drukbezochte inspiratiebijeenkomsten over Erasmus+, een Europees Sportdebat, de organisatie van een stakeholders-reis naar Brussel en kennisproducten als deze Whitepaper.”

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’