Sportsubsidie.nl

Kabinet trekt 60 miljoen euro extra corona-steun uit voor sportclubs

Om de financiële schade die amateursportverenigingen door corona hebben geleden, te compenseren, stelt het kabinet 60 miljoen euro beschikbaar. Het sport-specifieke pakket wordt door het kabinet aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.

De huidige coronamaatregelen raken de sport op vele vlakken. Vooral sportverenigingen merken de gevolgen van de gedeeltelijke lockdown die onlangs werd afgekondigd: wedstrijden zijn uitgesloten, publiek is niet welkom en volwassenen kunnen niet in teamverband trainen. Sportkantines blijven voorlopig nog gesloten. Om sportclubs te compenseren voor de financiële schade die ze hebben opgelopen vanwege deze coronamaatregelen, trekt het kabinet 60 miljoen euro uit voor een sport-specifiek steunpakket voor de periode 1 oktober tot 31 december 2020. Binnenkort worden de twee eerdere regelingen TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) en TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) opnieuw opengesteld.

Eerste steunpakket
Eerder dit jaar kwam het kabinet al met een steunpakket van 110 miljoen euro voor de sportsector. Om te stimuleren dat de huur van verenigingen over de periode 1 maart tot 1 juni werd kwijtgescholden, konden verhuurders via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) gecompenseerd worden. Voor verenigingen die te maken hadden met minimaal 20% omzetverlies werd 44 miljoen euro uitgetrokken met regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). De TASO is echter maar voor 22 miljoen aangevraagd.

Zwembaden en ijsbanen
In een brief aan de Tweede Kamer van het Ministerie van Financiële Zaken over de uitwerking van de steunpakketten, wordt ook aandacht gevestigd op de financiële schade bij zwembaden en ijsbanen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen die ijsbanen en zwembaden ondervinden van beperkte publieke toegang terwijl de doorlopende kosten gelijk blijven. De resultaten van dit onderzoek worden medio november verwacht, maar de eerste resultaten wijzen op significante verliezen bij de zwembaden en ijsbanen. Op korte termijn zullen NOC*NSF en de minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport hierover in gesprek gaan.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’