Sportsubsidie.nl

Het nieuwe, sterk gewijzigde Erasmus+ programma 2021-2027 van start gegaan!

Het Erasmus + programma voor 2021-2027 levert meer dan 26,2 miljard euro op ter ondersteuning van mobiliteit en samenwerking. Daarmee wordt onder andere de Europese dimensie van sport versterkt. Eind maart werden de contouren van het nieuwe programma gepresenteerd. Hoewel de doelen van Erasmus+ overeind blijven, wordt de manier van funding en aanvragen drastisch gewijzigd.

Het programmabudget van Erasmus + voor 2021-2027 bedraagt ​​€26,2 miljard, vergeleken met €14,7 miljard voor 2014-2020. Dit zal worden aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro uit de externe instrumenten van de EU. Met dit verhoogde budget wordt Erasmus+ inclusiever, digitaler en groener. Voor de sport komt de komende 7 jaar €470 miljoen beschikbaar (was €265 miljoen voor 2014-2020).

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken: “Het feit dat het Erasmus+ budget voor de komende zeven jaar bijna is verdubbeld, toont het belang aan dat in Europa wordt gehecht aan onderwijs, levenslang leren en jeugd. Erasmus+ blijft een uniek programma wat betreft omvang, reikwijdte en wereldwijde erkenning, dat 33 landen bestrijkt en via zijn internationale activiteiten toegankelijk is voor de rest van de wereld. Ik nodig alle openbare en particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport uit om de nieuw gepubliceerde oproepen tot het indienen van voorstellen te bekijken en financiering aan te vragen. Dankzij Erasmus+ zullen we de Europese onderwijsruimte werkelijkheid maken."

Voor acties die worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA), worden op 14 april 2021 relevante documenten per actie gepubliceerd op het portaal voor ‘Funding & Tender Opportunities (F&TP).

Wat is Erasmus+?
Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027. Het heeft een geschat budget van € 26,2 miljard. Dit is bijna het dubbele van de financiering in vergelijking met het voorgaande programma (2014-2020). Het programma 2021-2027 legt een sterke nadruk op sociale inclusie, de groene en digitale transities en het bevorderen van de deelname van jongeren aan het democratische leven. Onder andere door sport en bewegen.

Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor het aanpakken van sociaaleconomische veranderingen, de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa tot het einde van het decennium zal worden geconfronteerd, en ter ondersteuning van de uitvoering van de Europese beleidsagenda voor groei, werkgelegenheid, rechtvaardigheid en sociale integratie. 

Elke publieke of particuliere organisatie die werkzaam is op het gebied van sport kan financiële steun aanvragen. De hoogte van de financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.  

Nieuwe call 2021
De eerstvolgende call for proposals wordt op 14 april gepubliceerd en heeft 20 mei (17.00 uur) als deadline. Extreem snel, want normaliter hebben aanvragers daar bijna een half jaar de tijd voor. Het totale budget aan ‘sportsubsidies’ voor 2021 bedraagt 41,6 miljoen euro. Wat betreft sport gaat het om de volgende acties:

 • Partnerships for Cooperation (subsidiebedrag €120.000, €250.000 of € 400.000, projectduur 12-36 maanden);
 • Small-scale Partnerships (subsidiebedrag €30.000 of €60.000, projectduur 6-24 maanden);
 • Not-for-profit sport events (subsidiebedrag €200.000, €300.000 of €450.000, projectduur 12 tot 18 maanden).

Belangrijkste wijzigingen Erasmus+ programma op een rijtje:

 • Meer differentiatie mogelijk door een grotere variatie in partnerships en keuze tussen verschillende lump sums;
 • Focus op horizontale en/of sport specifieke prioriteiten;
 • Cooperation partnerships: partners uit minimaal 3 programmalanden (in plaats van 5 landen);
 • Small-scale Partnerships: minimaal 2 landen (was 3);
 • Nieuwe Funding regels (fixed lump sum, focus op output en resultaten);
 • Work packages krijgen een centrale plek in aanvragen;
 • Aanvragers kunnen de lump sum subsidie verdelen over Work packages en partners;
 • Nieuw eGrant systeem om de aanvragen online in te dienen.

Download HIER de presentatie van de EU met de hoofdlijnen van het nieuwe programma.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’