Sportsubsidie.nl

FNO kondigt nieuwe call Klein Geluk aan

Op 19 augustus opent Fonds NutsOhra een nieuwe Call van het programma Klein Geluk (call 4, materialen, dagbesteding en evenementen). De call sluit op 3 oktober, 14.00 uur en is bedoeld voor subsidieaanvragen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Een aanvraag kan worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk.

Klein Geluk
Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk wil FNO een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige gezondheidsbeperking. 

Interesse in een aanvraag? Stuur een mail naar info@sportsubsidie.nl en we maken een telefonische afspraak om de kansen van uw aanvraag te bespreken.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij staat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Voor deze Call voor materialen, dagbesteding of evenementen is € 194.000 beschikbaar. Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 in totaal, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep bereikt worden.

Download HIER meer informatie over Call 4, materialen, dagbesteding en evenementen

FNO
FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor mensen in een kwetsbare situatie in onze samenleving. FNO wil de kansen van mensen met een beperking of chronische aandoening vergroten om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen.

Bron: FNO

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’