extra budget voor subsidie verduurzaming sportaccommodaties

Het voor 2018 beschikbare budget voor de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is met € 2 miljoen verhoogd tot € 8 miljoen. Dat meldt RVO, die onlangs al had aangekondigd extra budget te willen vrijmaken voor de regeling. 

De EDS-regeling staat open sinds 2 januari 2018. Op 19 februari waren al 519 aanvragen ingediend, waarmee € 5,9 miljoen wordt geclaimd. Er is op dit moment dus nog € 2,1 miljoen te verdelen. Sportsubsidie.nl heeft deze ronde een 11-tal aanvragen ingediend die inmiddels allemaal zijn toegekend. Verenigingen of stichtingen die alsnog een aanvraag willen indienen en graag ontzorgt worden kunnen contact met ons opnemen. 

Zonnepanelen en voetbal
De meeste aanvragen komen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, vervolgens voor sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs.

Waarvoor?
Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De subsidie is een percentage van de investeringskosten:

  • sportstichtingen: 15% van de investering exclusief BTW
  • sportverenigingen: 30% van de investering inclusief BTW

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie voor sportaccommodaties. Het gaat daarbij om maatregelen op de volgende gebieden:

  • verlichting
  • ventilatie en verwarming
  • tapwater
  • bouwkundig
  • duurzame energieopwekking

Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling valt wel onder de Kaderwet EZ-subsidies. Andere regelingen voor het energiezuiniger maken van sportaccommodaties zijn de Regeling Groenprojecten en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

We verwachten dat het extra budget snel op is; neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor subsidie!

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’