Sportsubsidie.nl

Erasmus+ Sport: resultaten 2020 gepubliceerd

Afgelopen april is er bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) het recordaantal van 1.142 Europese subsidieaanvragen ingediend bij het Erasmus+ programma . Hiervan zijn 315 aanvragen (27,6%) toegekend. Wat opvalt is dat Nederlandse sportorganisaties een bescheiden rol spelen.

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Binnen Erasmus+ bestaat er een apart sportprogramma. In april 2020 konden aanvragen ingediend worden. Dit  jaar werden 1.142 aanvragen ontvangen, een recordstijging van 50% in vergelijking met de oproep van 2019 - die al een stijging van bijna 40% vertoonde ten opzichte van de vorige aanvraagronde. Dit toont duidelijk het succes aan van dit programma, dat nu aan zijn zevende jaar begint.

In totaal werden 315 aanvragen toegekend, te weten:

  • 121 projecten in het kader van Collaborative Partnerships
  • 180 projecten in het kader van Small Collaborative Partnerships
  • 14 projecten in het kader van Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Lat ligt steeds hoger
Van alle aanvragen is slechts 27,6% toegekend. Afgelopen week hebben 827 aanvragers een teleurstellend bericht ontvangen. Omdat het aantal aanvragers ieder jaar harder stijgt dan het beschikbare budget, wordt het steeds belangrijker om een goede aanvraag te schrijven. Dat de lat hoog ligt, blijkt ook aan de drempelwaarden. Iedere aanvraag is beoordeeld op een aantal criteria waarbij maximaal 100 punten behaald konden worden. De minimaal grenswaarden voor een toekenning, zijn als volgt:

  • Collaborative Partnerships projects supporting the participation in sport and physical activity: minimaal 80 punten
  • Collaborative Partnerships projects supporting the education in and through sport, EU Guidelines on Dual Careers of Athletes and projects supporting voluntary activity in sport : minimaal 82 punten
  • Collaborative Partnerships projects supporting the integrity of sport such as anti-doping, fight against match-fixing and good governance in sport: minimaal 80 punten
  • Collaborative Partnerships projects aiming at combatting violence, racism, discrimination and intolerance in sport and aiming at encouraging social inclusion and equal opportunities in sport: minimaal 84 punten
  • Small collaborative partnership: minimaal 80 punten
  • Not-for-profit European Sport events: minimaal 85 punten

Nederlandse inbreng in Erasmus+
De Nederlandse oogst is summier. Met 5 toekenningen (van de 121, 4,1%) scoren we getalsmatig het beste bij de actie ‘Collaborative partnerships’. Van de 180 aangevraagde ‘Small collaborative partnerships’ hadden er 4 een Nederlandse penvoerder (2,2%). Van de 14 not-for-profit sport events was er geen enkele Nederlandse toekenning. 

Positief is verder dat de lijst met in Nederland gevestigde organisaties die partner waren in een aanvraag een stuk langer is. In totaal gaat dat om 55 organisaties. Zie HIER de lijst met alle Nederlandse toekenningen en partnerships. Wil je weten welke aanvragen zijn

De lijsten met alle Europese toekenningen zijn zojust gepubliceerd op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur. 

Komende ronde 2021
In April 2021 kunnen wederom Erasmus+ aanvragen worden ingediend. Om goed beslagen ten ijs te komen is het zaak om tijdig te starten met de voorbereidingen. Sportsubsidie.nl is voornemens maximaal 4 aanvragen te begeleiden. Heeft u interesse, neem dan snel contact met ons op (info@sportsubsidie.nl).

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’