Sportsubsidie.nl

ZonMw opent nieuwe Sportinnovator-oproep voor bedrijven

ZonMw heeft in september fase 1 van het Sportinnovator subsidietraject geopend. Deze oproep staat open voor consortia die middels een haalbaarheidsstudie aantonen dat hun innovatie op het terrein van sport en bewegen potentie heeft. Deadline is 10 december 2019.

Met het programma zetten ZonMw en het Topteam Sport zich al enkele jaren in voor een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Voor de periode 2018-2020 ligt de focus nadrukkelijk op het stimuleren en betrekken van het bedrijfsleven bij het Sportinnovator ecosysteem met als doel dat kansrijke innovaties daadwerkelijk in de praktijk terecht komen.

Eerste fase
De nu gepubliceerde oproep is de eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject voor bedrijven en is een opmaat naar het stimuleren van een aantal grote innovatieprojecten. In deze eerste fase krijgen bedrijven de kans om in samenwerking met andere partijen een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. Het doel van de haalbaarheidsstudie (fase 1) is inzichtelijk maken wat aan ontwikkeling en onderzoek nog nodig is en wat daarbij eventuele risico's zijn.

In een vervolgoproep (fase 2) kunnen innovatieprojecten met aantoonbare potentie ondersteund worden om de doorontwikkeling richting (sport- en beweeg)praktijk vorm te geven met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Thema's
Binnen de nu gepubliceerde oproep krijgen consortia dus de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het Topteam Sport heeft gekozen voor een focus op drie thema's:

  1. bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen;
  2. materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  3. voeding, gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

Naast de genoemde focusthema's staat de oproep ook open voor innovaties die bijdragen aan het verminderen van het aantal sportblessures. Mits onderbouwd staat de oproep verder ook open voor sportinnovaties buiten de beschreven focusthema's die aansluiten op de doelstellingen in het Nationaal Sportakkoord.

Consortia
Aanvragen kunnen worden ingediend door grote consortia van één of meerdere bedrijven die in samenwerking met andere organisaties een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Het moet gaan om een sterk samenwerkingsverband tussen partijen met aanvullende expertise.

Maximale subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €30.000 per haalbaarheidsstudie met een doorlooptijd van maximaal vijf maanden. Voor de oproep is in totaal €420.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot en met 10 december 2019, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet, het digitale aanvraagsysteem van ZonMw.

Zie hier de tekst van de oproep.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’