Sportsubsidie.nl

Dubbel Europees succes met SmartPool en Footlab

Recent hebben twee mooie projecten een EU-subsidie mogen ontvangen. Het gaat om het project SmartPool van de Europese Pool Federatie EPBF en het project Voetlab van de KNVB. Sportsubsidie.nl is trots een bijdrage geleverd te hebben aan deze succesvolle aanvragen.

Het succesvol aanvragen van Europese subsidies is geen sinecure. Vanuit heel Europa worden enorme aantallen aanvragen ingediend, terwijl er slechts budget is voor een beperkt aantal toekenningen. Des te mooier om twee successen te kunnen delen.

SmartPool Europe
De Europese Pool Federatie EPBF heeft een subsidie van ruim €400.000 ontvangen om in komende drie jaar SmartPool uit te rollen in Bulgarije, Finland, Duitsland, Cyprus en Nederland. De subsidie betreft een aanvraag voor een call ‘Strategic Partnerships’ binnen het onderwijsprogramma van Erasmus+. Het bijzondere is dat het dus een onderwijsaanvraag is en geen sportaanvraag. Doel is om het vak wiskunde begrijpelijker te maken door de inzet van poolbiljart.

Drijvende kracht achter het baanbrekende SmartPool project, KNBB-directeur Willem La Riviere, is trots: “Prachtig dat ons SmartPool project zo enthousiast is ontvangen door de EPBF en nu een internationale opvolging gaat krijgen wat gefinancierd wordt vanuit het Erasmus+ programma. Onder regie van de EPBF gaan we samenwerken met vier andere nationale federaties, Mulier en Platform Wiskunde aan de internationale opvolging. Trots dat ons idee om poolen te combineren met wiskunde, wat we destijds met het EK 2018 samen met Erik van Haren hebben ontwikkeld, nu internationaal gaat!”

Klik HIER voor meer informatie.

FOOTLAB
De KNVB is een subsidie van ruim €450.000 toegekend vanuit de actie 'Grassroots sport programmes and infrastructure innovation'. Deze actie is bedoeld om sportorganisaties de kans te geven om nieuwe vormen van sport en lichaamsbeweging te ontwikkelen en te promoten door de infrastructuur aan te passen en/of door het aanbieden van sportactiviteiten en -programma's. In totaal zijn 141 aanvragen ingediend waarvan er 5 (3,5%) zijn toegekend, waaronder FOOTLAB van de KNVB.

Met de ontwikkeling van FOOTLAB wil KNVB sportparticipatie stimuleren en clubs versterken door hen in staat te stellen nieuwe doelgroepen aan te trekken en bestaande leden te betrekken. FOOTLAB is een product om nieuwe, flexibele manieren van voetballen te organiseren, gedreven door technologie en (primair) gericht op jongeren.

Door een digitale infrastructuur en nieuwe en innovatieve voetbalformats te ontwikkelen, vereenvoudigt en verbetert FOOTLAB de organisatie van sportactiviteiten, maakt het activiteiten toegankelijker en gemakkelijker te verspreiden, en stimuleert het de individuele en teambetrokkenheid.

Lees HIER verder.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’