Sportsubsidie.nl

Sportinnovator lanceert drie Innovatiechallenges 

Binnen het programma Sportinnovator zijn drie zogenaamde challenges gelanceerd.
Deze innovatiecompetities zijn een vorm van pré-commerciële inkoop. Bedrijven krijgen een marktconform ontwikkelbudget dat moet leiden tot een 'minimal viable product' of tot de validatie van een concept, zodat het product of dienst in de markt gezet kan worden. Sportinnovator geeft daarmee een impuls om innovatie te stimuleren. Er wordt verwacht dat het uitvoerende bedrijf na het aflopen van de looptijd van het project inspanning levert om het product zelfstandig verder op te schalen en te vermarkten.

Sinds 2019 zet Sportinnovator Innovatiechallenges uit op het gebied van sport en bewegen. Met deze challenges wordt in ieder geval tot en met 2022 gezocht naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor concrete uitdagingen binnen het Nationaal Sportakkoord.

Het Sportakkoord bestaat uit 6 ambities die zijn uitgewerkt in de deelakkoorden: duurzame sportinfrastructuur, van jongs af aan vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur, inclusief sporten en bewegen en topsport die inspireert. Het uiteindelijke doel: zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Met de (sport)innovatiechallenges wordt er gezocht naar én opdracht verleend aan de uitvoering van innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor concrete uitdagingen binnen het Sportakkoord.

Challenge: Inclusieve(re) Esports
Binnen deze challenge stelt Sportinnovator budget beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van concepten, ideeën en/of oplossingen die het voor een specifieke doelgroep mogelijk maakt deel te nemen aan Esports. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een groep mensen die door een fysieke beperking niet deel kunnen nemen, maar dat wel graag zouden willen, om een groep mensen die op dit moment buitengesloten wordt (omdat ze zich niet kunnen identificeren in de games) of om een activatieconcept dat mensen met een fysieke beperking betrekt bij Esports.

Voor deze challenge is in totaal € 200.000 (inclusief btw) beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over 4-6 winnaars. Afhankelijk van het type project zijn er verschillende maximale projectbudgetten vastgesteld:

maximaal € 50.000 (inclusief btw) voor hardware ontwikkeling (eventueel in combinatie met software);
maximaal € 30.000 (inclusief btw) voor software ontwikkelingen;
maximaal € 30.000 (inclusief btw) voor activatieconcepten.

Zie voor meer informatie: https://challenges.sportinnovator.nl/nl/nationaal-sportakkoord/Inclusievere-Esports/

Challenge: Beter bewegen basisonderwijs
Binnen deze challenge stelt Sportinnovator budget beschikbaar voor concepten, ideeën en/of oplossingen die een (vak)leerkracht proactieve ondersteuning biedt om beter gebruik te maken van de bestaande meetinstrumenten voor motorische vaardigheden. Onder meetinstrumenten voor motorische vaardigheden worden zowel leerlingvolgsystemen voor bewegingsonderwijs als motorische testen verstaan.

De aangeboden concepten, projectideeën of oplossingen moeten aansluiten op de dagelijkse onderwijspraktijk, ontzorgen (vak)leerkrachten en leiden tot een breed gebruik binnen school, het schoolbestuur en/of de schoolomgeving (wijk, sportclubs et cetera). De focus van het voorstel moet liggen op het implementeren (uitvoeren) bij één of meerdere scholen en/of de schoolomgeving.

Voor deze challenge is in totaal € 200.000 (Inclusief btw) beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over 4-8 winnaars.

Zie voor meer informatie: https://challenges.sportinnovator.nl/nl/nationaal-sportakkoord/Beter-bewegen-basisonderwijs/

Challenge: Monitoren openbare sportruimte
Binnen deze challenge stelt Sportinnovator budget beschikbaar voor het (door)ontwikkelen en testen van een tool en hulpmiddelen, waarbij het gebruik van specifieke plaatsen in de openbare ruimte (denk aan een park of openbaar sportveld) en/of routes (bijvoorbeeld wandelpad, hardlooproute of mountainbikeroute) gemonitord en inzichtelijk wordt gemaakt.

Voor deze challenge is in totaal € 200.000 (Inclusief btw) beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over minimaal twee en bij voorkeur meer winnaars.

Zie voor meer informatie: https://challenges.sportinnovator.nl/nl/nationaal-sportakkoord/Monitoren-sport-openbare-ruimte/

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een voorstel is voor alle challenges 8 november 2020.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’