Sportsubsidie.nl

VWS wijzigt subsidieregelingen voor sportaccommodaties en -materialen (BOSA en SPUK)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gewijzigd. Eisen worden verzwaard en het hoogste subsidiepercentage gaat naar beneden. Ook de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) gaat veranderen. De nieuwe regelingen gelden vanaf 1 januari 2020.

BOSA 2020: Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

De wijziging van deze regeling moet een aantal aspecten verduidelijken en overstimulering voorkomen.

Verduidelijkt is ten eerste dat alleen amateursportorganisaties in aanmerking komen voor subsidie. Ook is benadrukt dat dubbelfinanciering met de Regeling specifieke stimulering uitkering sport (SPUK) niet mogelijk is. Verder zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om de lasten voor subsidieontvangers te verminderen. Daar staat tegenover dat sommige eisen juist zijn verzwaard. Bijvoorbeeld, voortaan moeten offertes door beide partijen ondertekend worden, terwijl dat dit jaar niet het geval is. Nieuw is ook dat de activiteiten binnen 9 maanden na toekenning gestart moeten zijn.

Minder subsidie voor energie en toegankelijkheid
De 'standaard' subsidie blijft ongewijzigd op 20% staan. Echter, dit jaar is het mogelijk om voor bepaalde maatregelen (met name op het vlak van energie en toegankelijkheid, zie bijlage 1 van de regeling) 35% subsidie te krijgen. Blijkbaar werkt dit té stimulerend. Om overstimulering tegen te gaan, wordt dit maximale subsidiepercentage verlaagd van 35% naar 30%. Een andere wijziging betreft de bevoorschotting. Nu wordt het hele subsidiebedrag al tijdens de uitvoering uitgekeerd. Volgend jaar wordt meteen 80% uitgekeerd maar de resterende 20% pas na de afrekening. Dat betekent dat verenigingen en stichting dus langer moeten wachten op het laatste deel van de subsidie.

Extra subsidie voor circulaire maatregelen
Ten slotte is ook de al genoemde Bijlage 1 gewijzigd, met de maatregelen waarvoor aanvullende subsidie kan worden aangevraagd. In de categorieën energiebesparing en toegankelijkheid zijn – afgezien van tekstuele aanpassingen – een aantal maatregelen verwijderd en nieuwe maatregelen toegevoegd. Dit is gedaan op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar, de ontwikkelingen in de techniek en de wensen van aanvragers. Daarnaast is de categorie circulair toegevoegd. Deze nieuwe categorie bevat maatregelen die CO2 besparen doordat ze verspreiding van microplastics tegengaan of recycling bevorderen.

TIP: Maak nog dit jaar gebruik van de BOSA
Er is ongeveer € 60 miljoen van in totaal € 80 miljoen aangevraagd (peildatum: 17 oktober 2019). Omdat de regeling dit jaar aantrekkelijker is dan in 2020, loont het de moeite om nog dit jaar een aanvraag in te dienen. Dan kan dus zowel gaan om kosten die vanaf 1 januari 2019 al gemaakt zijn, of voor kosten die de komende jaren gemaakt worden.

Interesse? Meld je aan voor onze Speeddates in november
Verenigingen of stichtingen die overwegen om een BOSA-aanvraag in te dienen, kunnen zich aanmelden voor een speeddate. We praten u bij over de mogelijkheden om in 2019 of 2020 een aanvraag in te dienen.

Meer weten over de BOSA-subsidie: klik HIER

SPUK 2020: Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ook deze regeling is gewijzigd om een aantal aspecten te verduidelijken en de administratieve lasten te verminderden. Verduidelijkt is bijvoorbeeld dat de activiteiten slechts eenmaal voor financiering in aanmerking komen. Ofwel op grond van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, ofwel op grond van deze regeling.

Sportbedrijven krijgen jaarlijks de keuze of zij een aanvraag indienen binnen de Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties of zich laten opnemen in een aanvraag van een gemeente voor deze regeling. Zij moeten deze keuze voor het sportbedrijf als geheel maken. Het is dus niet mogelijk om op kostenpostenniveau een optimale verdeling tussen beide regelingen te kiezen.

In het eerste jaar van de regeling zijn de aanvragen van de gemeenten geanalyseerd en op basis van de uitkomsten daarvan wordt het plafond voor 2020 bijgesteld tot € 178 miljoen (voor 2019 € 185 miljoen). In overleg met de gemeenten is de aanvraagtermijn verder gewijzigd van voor 1 juni naar voor 1 maart. Dit om beter aan te sluiten bij de begrotingscyclus van de gemeenten.

Om de administratieve lasten te verminderen, is er ten slotte voor gekozen om de betaling van het voorschot in één keer te laten plaatsvinden.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’