Sportsubsidie.nl

Nu ook BOSA-subsidie voor veiligheid op sportaccommodaties

Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Er is een wijziging van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gepubliceerd. Daarnaast is het plafond voor 2021 vastgesteld op € 79 miljoen. Wij ondersteunen je graag op basis van no cure, no pay!

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2020  aanspraak kunnen maken op de de opnieuw gevulde subsidiepot van 87 miljoen.

Per 1 juli zijn er enkele wijzigingen. Naast enkele technische wijzigingen is een aanvullende subsidie voor veiligheidsbeleving op sportaccommodaties opgenomen als nieuw onderdeel binnen de regeling. Doel van deze aanvullende subsidie is om een amateursportorganisatie de mogelijkheid te bieden om onveilige of overlast-gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten door middel van context-gebonden fysieke interventies.

De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en het toepassen van de veiligheidsbevorderende maatregelen die in de veiligheidsscan worden aanbevolen. De aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten van deze activiteiten (inclusief btw).

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’