Binnenkort nieuw budget voor duurzame energie sportclubs

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Vanaf 2017 is er weer nieuw budget beschikbaar. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties

De regeling ging op 4 januari 2016 open. In totaal hebben meer dan 700 sportverenigingen en -stichtingen subsidie aangevraagd. De meeste subsidieaanvragen kwamen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, vervolgens voor sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn voetbalclubs, gevolgd door tennis- en hockeyclubs.

Subsidie aanvragen in 2017
Voor 2017 stelt het ministerie van VWS wel nieuw budget ter beschikking. Vanaf 2 januari 2017 kan weer subsidie worden aangevraagd. Sportsubsidie.nl helpt u graag om op tijd een goede aanvraag in te dienen. Wilt u verzekerd zijn van onze ondersteuning, dan kunt u zich  bij ons melden.

Over de regeling
Het doel van de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij sportaccommodaties.

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie voor sportaccommodaties. Het gaat hierbij om maatregelen op de volgende gebieden:

  • verlichting (sportveld-, buiten- en binnenverlichting);
  • ventilatie en verwarming (warmteterugwinning, warmtepomp);
  • tapwater (direct gasgestookte condenserende boiler, direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, warmtepompboiler, warmteterugwinning uit douchewater);
  • bouwkundig (vervangen glas inclusief aanpassen kozijn, isolatie wand, vloer en/of dak);
  • duurzame energieopwekking (zonnecollectorsysteem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, biomassaketel).

De hoogte van de subsidie varieert van 15% van de subsidiabele kosten (in het geval van een sportstichting) tot 30% van de subsidiabele kosten (in het geval van een sportvereniging), met een maximum van € 125.000 per jaar. 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’