Sportsubsidie.nl

€ 44,5 miljoen om coronaschade amateursportclubs te compenseren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. De regeling gaat op 1 september open.

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Toch hebben veel verenigingen schade geleden. Om deze te compenseren, is deze nieuwe regeling opgesteld.

In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Hoogte tegemoetkoming
Je kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020.De tegemoetkoming (per periode) is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

  • bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1500: € 1500;
  • bij doorlopende lasten van € 1501 t/m € 2500: € 2500;
  • bij doorlopende lasten van € 2501 t/m € 3999: € 3500.

Aanvragen kunnen van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Bij overschrijding van het subsidieplafond ter waarde van € 44,5 miljoen wordt door middel van loting van de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen, bepaald welke aanvragen worden gehonoreerd.

Klik HIER voor meer informatie.

Clubs die het prettig vinden als wij de aanvraag voor hen verzorgen, kunnen zich bij ons melden. Voor een beperkt bedrag kunnen we ze ontzorgen.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’