ZonMw heeft voor de Sportimpuls 2017 drie oproepen tot het indienen van aanvragen gepubliceerd.

ZonMw heeft voor de Sportimpuls 2017 drie oproepen tot het indienen van aanvragen gepubliceerd. Tot 23 februari 2017 (14.00 uur) kunnen lokale sport- en beweegaanbieders een Sportimpuls-subsidieaanvraag indienen van ten hoogste €80.000. 

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls.
Aanvragen voor de drie oproepen kunnen tot en met 23 februari 2017, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet. Alleen lokale sport- en beweegaanbieders komen in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 80.000 (inclusief btw) voor een project van 24 maanden.

Sportimpuls (regulier)
De Sportimpuls heeft als doel mensen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. In totaal is er voor deze ronde € 2,1 miljoen beschikbaar.

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Het doel van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas, die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten, te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast;
  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

Het budget voor deze ronde bedraagt € 1,9 miljoen.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten
De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.
In totaal is er voor deze ronde € 4,6 miljoen beschikbaar.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’