ZonMw: 63 ideeën en zeven aanvragen voor programma Sportinnovator

ZonMw heeft in het kader van de tweede subsidieoproep van het programma Sportinnovator in totaal 63 ideeën ontvangen voor de Nationale Sportinnovator Prijs en zeven aanvragen voor Sportinnovator centra.

Deze tweede subsidieronde sloot op 21 juni 2016. Met het programma Sportinnovator wil het Topteam Sport het rendement van kennis en innovatie in de sport vergroten. Naast wetenschap en sport zijn ook bedrijfsleven en overheden daarin belangrijke pijlers.  

Nationale Sportinnovator Prijs
In totaal zijn er voor de prijs 63 ideeën ingediend. De prijsvraag is opgedeeld in twee categorieën: de ontwikkeling van concept naar prototype (begin innovatieketen) en de vermarkting van het product (eind innovatieketen). Van de 63 ingediende ideeën zijn 31 ideeën gericht op het begin van de innovatieketen en 32 ideeën op het eind van de innovatieketen. Voor beide categorieën wordt een top vijf gekozen door een jury. De winnaars zullen op 11 oktober 2016 tijdens het Sportinnovator Congres bekend worden gemaakt.

Sportinnovator centra
Sportinnovator centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar rendabele sportinnovaties worden ontwikkeld door onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samen. In de Sportinnovator centra worden structureel innovaties ontwikkeld die:

  • bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl;
  • bijdragen aan de kennisbasis voor sport;
  • zorgen voor economisch rendement;
  • maatschappelijke waarde opleveren.

 Het huidige ecosysteem bestaat uit twaalf centra verspreid in het land. In deze tweede subsidieronde werden centra opgeroepen die een aanvullende waarde hebben binnen dit ecosysteem, bijvoorbeeld door hun expertise, partnerships, thema's of takken van sport.  
In augustus 2016 zullen site visits plaatsvinden waar aanvullende informatie over de centra wordt opgehaald. Begin september 2016 mogen de meest kansrijke indieners zich presenteren aan het Topteam Sport. 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’