Twee nieuwe ZonMw-oproepen voor Sport en Bewegen op komst

ZonMw meldt dat in het najaar van 2018 naar alle waarschijnlijkheid twee nieuwe subsidieoproepen zullen worden geopend binnen het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020.

In het najaar van 2018 openen naar alle waarschijnlijkheid twee nieuwe subsidieoproepen. De oproep 'Sport en Bewegen 2018' zal een grote onderzoeksoproep worden waarin onderzoeksaanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van 4 jaar. In deze oproep is veel aandacht voor de koppeling van onderzoek met vragen die spelen in de praktijk. Daartoe is op 15 mei 2018 een bijeenkomst met het veld gehouden. Ook zal in het najaar van 2018 waarschijnlijk een implementatieronde openen. De focus van deze ronde ligt op bestaande kennis en implementatie(onderzoek).

Klik HIER voor meer informatie: 

Over dit programma
Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 geeft onderzoekers van kennisinstellingen de kans om onderzoek te doen naar (top)sport en bewegen. Onderzoek naar sport en bewegen kan de positieve opbrengsten van sport voor de maatschappij vergroten. Op welke manieren kunnen topsporters bijvoorbeeld nog beter presteren? Hoe zorgen we dat iedereen kan (blijven) sporten en bewegen op hoge leeftijd of tijdens ziekte? En wat zijn precies de voordelen van sportparticipatie en wat betekent dit voor een individu? Dat kan allemaal onderzocht worden in dit programma.  

Grote samenwerkingsverbanden
De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met de praktijk kan nog beter in het sport- en beweegonderzoek. Daarom stimuleert het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 samenwerking op grotere schaal. Het gaat daarbij ook om meerdere disciplines, denk aan data science, sportmanagement, sociologie, psychologie etc. In het samenwerkingsverband nemen in ieder geval wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, hogescholen en de sport (bijvoorbeeld een sportbond) deel. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met het bedrijfsleven en andere (maatschappelijke) organisaties.

Keuze onderzoeksthema
Door de samenwerkingspartners wordt gekozen voor een bepaald onderzoeksthema. Het programma richt zich op onderzoek passend binnen de drie hoofdthema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen, namelijk:

  • Beter presteren
  • Een leven lang bewegen
  • De waarde(n) van sport

Financiering
Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 wordt uitgevoerd door ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de partnerfinanciers, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO/ ENW), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’