Subsidienieuwtjes kabinet Rutte iii

Na maanden van overleg was het dinsdagmiddag eindelijk zover: de presentatie van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. De vraag rijst wat het regeerakkoord met de titel 'Vertrouwen in de toekomst' op het gebied van subsidies in petto heeft voor ondernemers en organisaties. Hieronder een paar in het oog springende subsidienieuwtjes.

Subsidie voor energiebesparing sportverenigingen verlengd
De subsidieregeling voor energiebesparing wordt verlengd waardoor sportverenigingen en stichtingen ook na 2019 subsidie kunnen aanvragen.

SDE+ verbreed
De stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) wordt verbreed om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide. SDE+ is een exploitatiesubsidie die ook interessant is voor sportclubs die energiemaatregelen hebben genomen.

Cofinanciering 'fiets'-investeringen
Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van € 100 miljoen uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

MIT en innovatiekredieten uitgebreid
Het mkb verdient volgens het kabinet een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb worden daarom uitgebreid.

Meer gebruik van SBIR
De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van het programma Small Business Innovation Research (SBIR). Mogelijk leidt dat ook tot een nieuwe ronde SBIR Sport en Bewegen.

Extra geld voor toegepast onderzoek
Het kabinet investeert € 200 miljoen per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt € 200 miljoen per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek.

Winstbelasting omlaag, gevolgen voor WBSO, EIA en MIA 
De winstbelasting voor bedrijven, oftewel de vennootschapsbelasting (vpb) gaat in stappen omlaag. Het lage tarief voor de eerste € 200.000 winst gaat van 20% nu naar 16% in 2021. Het hoge tarief voor de winst boven de € 200.000 gaat van 25% nu naar 21% in 2021. In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog eens 1,5%-punt en in 2021 daarbovenop nog eens 1,5%-punt. 

De verlaging betekent dat bedrijven meer kunnen gaan verdienen met de WBSO. Door korting op de loonbelasting wordt meer (vpb-belaste) winst gemaakt. Als de vpb omlaag gaat, gaat de nettowinst omhoog. Bedrijven die investeringsaftrek (EIA/MIA) genieten, zullen daarentegen een lagere nettowinst krijgen. 

Effectief tarief innovatiebox verhoogd 
De innovatiebox kent nu een effectief tarief van 5% vermindering van de vennootschapsbelasting. Dat wordt verhoogd naar 7%. 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’