Subsidie toegekend aan 106 nieuwe Sportimpuls-projecten

De komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een Sportimpuls-subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over honorering of afwijzing. Dat meldt ZonMw. Sportsubsidie.nl verzorgde ook een flink aantal aanvragen. Spannende tijden dus, voor onze klanten en  voor ons.

ZonMw ontving dit jaar 197 subsidieaanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelde deze op relevantie en kwaliteit. Na beoordeling kwamen 106 aanvragen in aanmerking voor subsidie (een gemiddelde slaagkans van ruim 53%). Het betreft 31 aanvragen voor de 'reguliere' Sportimpuls, 54 aanvragen voor de Sportimpuls 'Jeugd in lage inkomensbuurten' en 21 aanvragen voor de Sportimpuls 'Kinderen sportief op gewicht'.

Binnen de regelingen 'Jeugd in lage inkomensbuurten' en 'Kinderen sportief op gewicht' is voldoende budget om alle projecten te honoreren die passend zijn binnen de Sportimpuls en op kwaliteit minimaal een voldoende hebben gescoord.

Bij de reguliere Sportimpuls krijgen de aanvragen subsidie die 'zeer relevant en zeer goed', 'zeer relevant en goed', 'relevant en zeer goed' en 'relevant en goed' scoorden. Binnen deze laatste categorie is een nadere weging toegepast omdat slechts een deel hiervan subsidie kan krijgen. Dat komt omdat er veel meer aanvragen zijn dan budget.

Cofinanciering
Nieuw dit jaar is de verplichte cofinanciering​. Dit heeft er voor gezorgd dat de financiële paragrafen van de aanvragen beter uitgewerkt zijn dan in voorgaande jaren. ZonMw verwacht bovendien dat projectactiviteiten hierdoor na twee jaar uitvoering beter zijn geborgd.

Meer informatie
Zodra alle meldingsformulieren zijn teruggestuurd naar ZonMw volgt meer informatie over de gehonoreerde Sportimpuls-projecten, zoals over de spreiding en welke interventies van de Menukaart Sportimpuls het betreft. De gehonoreerde projecten gaan uiterlijk 1 september 2017 van start. Lees HIER het nieuwsbericht van ZonMw.

Laatste kans: Sportimpuls 2018
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Dit programma loopt binnenkort af. 2018 wordt de laatste kans om een Sportimpuls-aanvraag in te dienen. Sportsubsidie.nl wil komend jaar een beperkt aantal aanvragen indienen. Om goed beslagen ten ijs te komen, willen we in september starten met de voorbereidingen. Heb je interesse? Meld je dan snel aan!

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’