Schippers steekt SBIR-geld in innovatieve sport- en beweegideeën

Afgelopen najaar lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een oproep binnen het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) gericht op sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen.

In het kader van de oproep werden ondernemers uitgedaagd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om duurzaam sport- en beweegaanbod te ontwikkelen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Tot en met 1 december 2016 werden er in totaal 60 ideeën ingediend. Daarvan zijn nu de acht beste geselecteerd door VWS. De geselecteerde ideeën variëren van gaming voor mensen in een rolstoel en een beweegapp voor ouderen, tot een wandelproject voor mensen met een chronische aandoening.

De indieners van deze ideeën kregen dinsdag uit handen van VWS-minister Schippers een certificaat en een geldbedrag waarmee zij de komende tijd een SBIR-haalbaarheidsonderzoek kunnen uitvoeren (SBIR fase 1). Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 20.000 (inclusief BTW).

Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken zal in mei bekend worden welke vier innovatieve ideeën gesteund zullen worden bij de verdere ontwikkeling tot een product (SBIR fase 2). Kijk HIER voor meer informatie. 

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’