SBIR oproep Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen

Voor kwetsbare groepen – zoals ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en mensen met overgewicht -  is nu weinig gericht en structureel aanbod voor sport en bewegen. Maar juist voor deze groepen is het van belang dat zij voldoende beweging krijgen. Ondernemers kunnen hen hierbij helpen.

Kwetsbare doelgroepen (waarbij sprake is van bewegingsarmoede) ervaren nog steeds teveel drempels bij het gaan sporten en bewegen. Deze SBIR competitie is op zoek naar ondernemers die een offerte uit willen brengen met innovatieve projecten om deze drempels voor een of meer van deze doelgroepen weg te nemen. Fase 1 dient voor het onderzoek, fase 2 voor het ontwikkelen en fase 3 voor het in de markt zetten. Dat kan gaan om innovatieve producten of innovatieve toepassingen/aanpak van bestaande producten en diensten. Deze oproep heeft specifiek betrekking op fase 1 (haalbaarheidsonderzoek).

De toepassingen en oplossingen moeten na afloop van deze SBIR competitie zonder een directe afhankelijkheid van overheidssteun kunnen blijven bestaan. Dat betekent dat er onder de doelgroep draagvlak moet zijn voor de producten en diensten. Zij moeten de producten en diensten willen gebruiken en ook kunnen uitvoeren.

De SBIR richt zich op personen, die onvoldoende bewegen en onderdeel uit maken van de volgende doelgroepen:

  1. Ouderen (67+).
  2. Mensen met een beperking (lichamelijk-, verstandelijk- en zintuiglijke beperking (visuele en auditieve beperking) of een combinatie hiervan.
  3. Chronisch zieken (mensen met een chronische aandoening, veelal in combinatie met een beperking, zie punt 2).
  4. Mensen met een lage sociaal economische status (zowel jeugd als volwassenen).
  5. Mensen met overgewicht en obesitas (zowel jeugd als volwassenen).

 Oproep fase 1
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om duurzaam sport- en beweegaanbod te ontwikkelen voor deze doelgroepen. SBIR is een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen.

 Beschikbaar budget
De minister van VWS stelt in totaal een budget beschikbaar van € 860.000,- (inclusief BTW). Daarvan is voor projecten in fase 1 (haalbaarheid) een budget van € 140.000,- (inclusief BTW) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 20.000,- (inclusief BTW).

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’