Provincie Groningen zet in op sport en bewegen

De provincie Groningen heeft het Budget sport en bewegen gepubliceerd. Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van sport en beweging in de provincie Groningen.

De regeling bestaan uit de volgende onderdelen:

  • sportevenementen;
  • flexibel budget;
  • bewegen in de openbare ruimte.

Sportevenementen
In aanmerking voor subsidie komen instellingen en organisaties die, in de aanloop naar of na afloop van een evenement, een activiteit of een side-event organiseren dat gericht is op actieve sportdeelname. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het side-event en/of het programma dat actieve deelname stimuleert met een minimum van € 2500 en een maximum van € 10.000. Het subsidieplafond voor 2017 is vastgesteld op € 36.850.

Bewegen in de openbare ruimte
In aanmerking voor subsidie komen organisaties en gemeenten met een goed idee om een straat, buurt of wijk in beweging te krijgen door buiten sport-, speel- en beweegvoorzieningen aan te leggen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Het subsidieplafond voor 2017 is vastgesteld op € 129.500.

Flexibel budget Groningers in beweging
In aanmerking voor subsidie komen organisaties en gemeenten met plannen op het gebied van sport en bewegen die bijdragen aan de gezondheid van Groningers. De hoogte van de bijdrage verschilt per geval. Het subsidieplafond voor 2017 is vastgesteld op € 116.728.

Aanvragen
Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2017 worden ingediend bij de provincie Groningen.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’