ZonMw-programma Sport en Bewegen binnenkort weer open 

ZonMw meldt dat naar verwachting in de eerste helft van november de subsidieronde Sport en Bewegen 2018 open wordt gesteld.

Het programma heeft tot doel multidisciplinair onderzoek op het terrein van sport en bewegen te versterken en het gebruik van de opbrengsten hiervan (kennis en data) te stimuleren. De komende call  betreft de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In deze ronde – waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat – kunnen voorstellen worden ingediend op de volgende thema's:

  • beter presteren;
  • een leven lang bewegen;
  • de waarde(n) van sport
  • data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.

Verder is het van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen en moet er cofinanciering van ministens 30% gerealiseerd worden. De duur van de onderzoeksprojecten is vier jaar en het aan te vragen bedrag per project maximaal € 750.000. In totaal is een budget van € 4,5 miljoen te verdelen. 

Subsidie kan worden aangevraagd door uitsluitend projectconsortia bestaande uit drie categorieën organisaties. De hoofdaanvrager is werkzaam bij een universiteit of hogeschool. Het projectconsortium bestaat uit minimaal vier personen, werkzaam bij minimaal vier verschillende organisaties. De hoogte van de subsidie is maximaal € 420.000 per aanvraag. Minimaal 30% cofinanciering van de totale projectbegroting is verplicht. De cofinanciering van de aanvragers en projectpartners kan in cash en/of in kind zijn. Aanvragen kunnen vanaf 30 mei tot en met 5 oktober 2017, 14.00 uur, worden ingediend via het elektronisch indiensysteem van ZonMw, ProjectNet.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’