onderzoeksprogramma sport en bewegen open voor aanvragen

ZonMw heeft de subsidieoproep voor het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 gepubliceerd. Dit nieuw onderzoeksprogramma is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het programma heeft tot doel multidisciplinair onderzoek op het terrein van sport en bewegen te versterken en het gebruik van de opbrengsten hiervan (kennis en data) te stimuleren.

Afgelopen december hebben we al gemeld dat ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht had gekregen voor de ontwikkeling van een nieuw onderzoeksprogramma sport en bewegen. In totaal is er voor de nu gepubliceerde call € 1.680.000 beschikbaar.

Het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 richt zich op:

  • het verkrijgen van focus en massa in het sportonderzoek;
  • multidisciplinair onderzoek passend binnen de hoofdthema's van de Nationale Kennisagenda en de NWA-route Sport & Bewegen;
  • het benutten van data science voor sportonderzoek;
  • het vergroten van de opbrengsten van gefinancierde onderzoeksprojecten.

De oproep is gericht op onderzoeksprojecten van twee jaar, op het gebied van (top)sport en bewegen. Het moet gaan om multidisciplinair onderzoek, inclusief data science, passend binnen de volgende hoofdthema's van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen: 'Beter presteren', 'Een leven lang bewegen', 'De waarde(n) van sport' en de NWA-route Sport & Bewegen.

Subsidie kan worden aangevraagd door uitsluitend projectconsortia bestaande uit drie categorieën organisaties. De hoofdaanvrager is werkzaam bij een universiteit of hogeschool. Het projectconsortium bestaat uit minimaal vier personen, werkzaam bij minimaal vier verschillende organisaties. De hoogte van de subsidie is maximaal € 420.000 per aanvraag. Minimaal 30% cofinanciering van de totale projectbegroting is verplicht. De cofinanciering van de aanvragers en projectpartners kan in cash en/of in kind zijn. Aanvragen kunnen vanaf 30 mei tot en met 5 oktober 2017, 14.00 uur, worden ingediend via het elektronisch indiensysteem van ZonMw, ProjectNet.

Informatiebijeenkomst met matchmaking
Op 22 juni 2017 organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de aanvraagprocedure. Hieraan is ook een zogenaamde 'matchmaking' gekoppeld om met potentiële projectpartners in gesprek te raken.

Voor meer informatie, klik hier

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’