Nieuwe EU-call: sport als middel voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

Op 12 april 2018 publiceerde de Europese Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen voor sportprojecten die het onderwerp "Sport als een instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen" behandelt.

Het budget bedraagt €1.400.000. Alleen sportorganisaties kunnen de subsidie aanvragen en maximaal €60.000 aan financiering ontvangen (maximaal medefinancieringspercentage van 80%). Projecten moeten worden uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december 2019 en de deadline voor aanvragen is 7 juni 2018.).

De Commissie is van plan ongeveer 25 lokale sportprojecten op dit gebied te financieren. Afgezien van concrete acties gericht op de integratie van vluchtelingen door sport, omvatten de verwachte resultaten onder meer het bevorderen van de directe betrokkenheid van vluchtelingen en gastgemeenschappen op strategische locaties in de EU en het bevorderen van een Europa brede aanpak, waardoor Europese gastgemeenschappen meer kansen krijgen om vluchtelingen succesvol te betrekken en te integreren door sport. 

Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor deze oproep zijn onder meer:

  • Sportactiviteiten ter bevordering van de participatie van vluchtelingen;
  • Ontwikkeling, identificatie, promotie en uitwisseling van activiteiten en goede praktijken over de deelname van vluchtelingen aan sportactiviteiten met het duidelijke doel hun integratie in gastsamenlevingen te bevorderen. Om in aanmerking te komen, moeten de activiteiten een op bewijsmateriaal gebaseerde methode voor gendergelijkheid omvatten.

De aanvraag zal worden beoordeeld op relevantie van het project (40 punten), kwaliteit (40 punten) en management van het project (20 punten), met een minimumdrempel van 60 voor de eerste twee gecombineerd en 70 punten voor alle drie de criteria. Uit ervaring uit het verleden is echter het totale aantal punten dat nodig is voor toepassingen onder pilot-oproepen aanzienlijk hoger als gevolg van een groot aantal toepassingen. Deze grote belangstelling voor deze proefgesprekken illustreert het potentieel van EU-financiering voor lokale initiatieven die zich richten op EU-brede uitdagingen.

 Meer weten? Klik HIER

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’