Limburg publiceert nieuwe regeling voor het stimuleren van evenementen

De provincie Limburg heeft de Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen 2017  gepubliceerd. De regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen 2016.

Doel van de nieuwe regeling is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volks)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd, te stimuleren waardoor de sociale verbindingen in leefgemeenschappen worden versterkt.

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is en waarbij uit de statuten blijkt dat zij actief zijn op het gebied van (volks)cultuur en/of sport. Subsidie wordt verleend voor (volks)culturele- en/of sportevenementen met bovenlokale uitstraling.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 2500 per evenement. De subsidie zal nooit hoger zijn dan de financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) aan de vereniging of stichting voor het betreffende evenement in 2017. Het subsidieplafond voor 2017 is vastgesteld op € 207.500.

Aanvragen kunnen vanaf 31 december 2016 worden ingediend bij de provincie Limburg.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’