Nieuwe subsidieregeling: kansen voor alle kinderen (ook voor sport)

Het ministerie van SZW heeft de nieuwe subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 gepubliceerd. Met deze regeling wil het ministerie kinderen die in een huishouden met een laag inkomen opgroeien kansen bieden om mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school en sociale activiteiten via het verstrekken van voorzieningen in natura.

Voor wie subsidie?
De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties zonder winstoogmerk die zich willen inzetten om armoede onder kinderen te bestrijden. Dat kunnen zijn maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg. Het is daarbij essentieel dat deze organisaties landelijk dan wel bovenregionaal werken, dus hun activiteiten niet beperken tot één gemeente of één regio.

De doelgroep
De doelgroep bestaat uit kinderen van 0 – 18 jaar die in armoede opgroeien. Het is aan de subsidieaanvrager om aan te tonen dat de kinderen van hun doelgroep in armoede opgroeien. In de subsidieregeling staat op welke wijze dat kan geschieden.

Verstrekking in natura
De subsidie is bestemd voor benodigdheden die de kinderen missen vanwege gebrek aan geld. De middelen dienen in natura aan de kinderen te worden aangeboden. Het kan gaan om onder andere schoolspullen, sportattributen, zwemles, het vieren van een verjaardag, enzovoorts.

Het is aan de aanvrager om te onderbouwen hoe de te verstrekken voorzieningen in natura direct ten goede komen aan de kinderen en hoe dit bijdraagt aan het bevorderen van de kansen voor kinderen in armoede.

Voor meer informatie zie: https://www.dus-i.nl/subsidies/k/kansen-voor-alle-kinderen

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’